กรมพัฒน์ฯ จัดมอบประกาศเกียรติคุณธุรกิจบริการ 132 ราย

by smethailandclub 18 กย. 2015
Share:          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น        จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ 

          นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้จัดงาน “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ” เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริการใน 5 สาขา ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร-ภัตตาคาร และการบริการที่พัก ซึ่งธุรกิจภาคบริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

       “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจภาคบริการ จึงเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเลือกธุรกิจบริการที่อยู่ในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority Sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean  Frameworks Agreement on Services) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และส่วนใหญ่เป็น SME ที่ยังต้องการการส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

      ในปี 2558 กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ สามารถวัดระดับคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยกรมฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แบบ On the job Training ณ สถานประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการที่พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างกระบวนงานต่างๆ ของตนให้มีคุณภาพ และเป็นระบบที่สามารถติดตามประเมินผลได้”  
                         
    การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021