กรมพัฒน์ฯ จัดมอบประกาศเกียรติคุณธุรกิจบริการ 132 ราย

by smethailandclub 18 กย. 2015
Share:



          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น        จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ 

          นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้จัดงาน “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ” เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริการใน 5 สาขา ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร-ภัตตาคาร และการบริการที่พัก ซึ่งธุรกิจภาคบริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

       “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจภาคบริการ จึงเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเลือกธุรกิจบริการที่อยู่ในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority Sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean  Frameworks Agreement on Services) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และส่วนใหญ่เป็น SME ที่ยังต้องการการส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

      ในปี 2558 กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ สามารถวัดระดับคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยกรมฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แบบ On the job Training ณ สถานประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการที่พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างกระบวนงานต่างๆ ของตนให้มีคุณภาพ และเป็นระบบที่สามารถติดตามประเมินผลได้”  
                         
    การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021