กรมพัฒน์ฯ จัดมอบประกาศเกียรติคุณธุรกิจบริการ 132 ราย

by smethailandclub 18 กย. 2015
Share:          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น        จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ 

          นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้จัดงาน “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ” เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริการใน 5 สาขา ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร-ภัตตาคาร และการบริการที่พัก ซึ่งธุรกิจภาคบริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

       “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจภาคบริการ จึงเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเลือกธุรกิจบริการที่อยู่ในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority Sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean  Frameworks Agreement on Services) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และส่วนใหญ่เป็น SME ที่ยังต้องการการส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

      ในปี 2558 กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ สามารถวัดระดับคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยกรมฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แบบ On the job Training ณ สถานประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการที่พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างกระบวนงานต่างๆ ของตนให้มีคุณภาพ และเป็นระบบที่สามารถติดตามประเมินผลได้”  
                         
    การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020