อุบลไบโอเพาเวอร์ ติดปีกได้ ISO 9000 ลุยผลิตไฟฟ้าขาย

by smethailandclub 19 กย. 2015
Share:
    อุบลไบโอเพาเวอร์ ติดปีกหลังได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 จากการเข้าร่วมกิจกรรม CF จนพัฒนาผ่านมาตรฐาน พร้อมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าขาย  

    นายประวิทย์  สันติวัฒนา  กรรมการบริหาร บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากผลผลิตทางการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producers) ( VSPP ) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการขอการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 เพื่อการสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
     “แต่เมื่อดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 บริษัทฯกลับพบว่า ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของระบบบริหารการจัดการคุณภาพขององค์กร และระบบการจัดการเอกสารยังไม่ครอบคลุม และไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพขององค์กร เพื่อให้มีการจัดจำหน่ายและระบบการจัดการเอกสารที่ดี มีคุณภาพและสม่ำเสมอ พร้อมกับสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  และยังทำให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพ และในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง”

    บริษัทฯ จึงพิจารณาขอรับบริการจากกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund:CF) หรือกิจกรรม CF ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทางออกของการแก้ปัญหาในการก้าวไปสู่เป้าหมายการขอระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ของบริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

     “ที่ปรึกษาจากกิจกรรม CF  ได้เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร ซึ่งทำให้คณะทำงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมตามข้อกำหนด ISO 9000 และสามารถนำมาพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพ โดยมีระบบการจัดการเอกสารที่มีระบบมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  ทำให้บริษัทฯมีเอกสารในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

    นายประวิทย์   กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญอีกประการคือ บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพขององค์กร และในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก

 
    “กิจกรรม CF เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกิจการเป็นอย่างดี การเข้าร่วมกิจกรรม CF นั้น จะช่วยเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบริษัทฯซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จนเกิดการปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ จนประสบความสำเร็จ และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 ตามเป้าหมาย“ นายประวิทย์   กล่าวทิ้งท้าย

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020