พาณิชย์ชง ครม.เคาะแผน SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจ 4.19 แสนล้าน

by smethailandclub 25 กย. 2015
Share:    พาณิชย์เตรียมเสนอแผนพัฒนาเอสเอ็มอีเข้าที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า โดยเป็นแผนระยะ 3 ปี ภายใต้ 9 โครงการ เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 419,000 ล้านบาท

    นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแผนการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอี ภายใต้ระยะ 3 ปี ขณะที่ภายในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์วางเป้าหมายจัดโครงการกว่า 9 โครงการส่งเสริมเอสเอ็มอี

    โดยเบื้องต้นได้เสนอของบประมาณภายใต้งบประมาณปี 2559 ในวงเงิน 704.64 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี จำนวน 18,035 ราย และเชื่อว่าเอสเอ็มอีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 280,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ 333,000 ล้านบาท

    อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระยะ 3 ปี กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 58,940  ราย และจะทำให้เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ถึง 338,800 ราย โดยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้ไม้ต่ำกว่า  419,000 ล้านบาท สำหรับแผนการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้านั้น เช่น  

    1.การสร้างนักการค้ามืออาชีพ เพื่อเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ขยายการลงทุนสู้ตลาดอาเซียน เป้าหมายจะเกิดผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า  15,000 ราย เฉลี่ยปีละ 5,000 รายใน 3 ปี โดยใช้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 87 ล้านบาท

    2.ส่งเสริม Social Business โดยให้ความสำคัญวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีเครือข่ายรายได้ เพิ่มการจ้างงานส่งผลต่อความเติบโตของชุมชน เป้าหมายรวม 5,000 รายใน 3 ปี ปีแรกตั้งเป้า 500 ราย โดยเสนอของบประมาณ 32 ล้านบาท  

    3.ผลักดันกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสนอของงบประมาณสนับสนุน 90 ล้านบาท 

    4.พัฒนายกระดับตลาดกลาง เป้าหมายขยายให้ได้ 54 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาตลาดชุมชน เป้าหมายให้ได้จังหวัดละ 3 แหล่ง หรือกระจายให้ได้ 231 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของเอสเอ็มอี สินค้า OTOP สู่มือผู้บริโภค

    5.สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดสู่อาเซียน รวมทั้งผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน 45  ร้าน ที่ผ่านการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งไปในตลาด CLMV พร้อมทั้ง มีแผนจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจต่าง ๆ ด้วย โดยมุ่งเป้าเจาะไปในหัวเมืองหลักของอาเซียน ภายใต้การจัดงาน Thailand Week 

    6.ส่งเสริมธุรกิจเฟรนไชส์สู่ตลาดโลก โดยผลักดันเฟรนไชส์ที่มีศักยภาพขยายธุรกิจ การลงทุนไปต่างประเทศ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 รายต่อปี ใน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 1,800 ราย และมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 6,300 ล้านบาท 

    7.ส่งเสริมเอสเอ็มอีภายใต้โครงการ เอสเอ็มอีโปรแอคทีพ (SMEs Pro-Active Program) โดยจะจัดคณะผู้แทนการค้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป้าหมาย 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2,600 ราย ในปีแรกเป้าไม่น้อยกว่า 900 ราย

    8.ส่งเสริมกิจกรรม Top Thai Brands ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและตราสินค้าไทย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 500 ราย และ 9.การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน Thaitrade.com เพื่อเป็นช่องทางการส่งตลาดการส่งออก B2B และขยายต่อไปยังกลุ่ม B2B2C เพื่อขยายคำสั่งซื้อให้มากขึ้น ซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. พร้อมกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020