ซิป้าลุย 4 โครงการนำร่องยกระดับ SME รับเศรษฐกิจดิจิทัล

by smethailandclub 28 กย. 2015
Share:


    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) ฉลอง 12 ปี วันจัดตั้งสำนักงาน พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการนำร่อง (Flagship) 4 โครงการ รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมจับมือ 3 กระทรวงเศรษฐกิจ และภาคเอกชนหนุนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) จัดงานวันครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสำนักงานฯ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงกลม โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

    ดร.อุตตม กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

  
   ซิป้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาบุคลการ การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสมาคมต่างๆ เพื่อผลักดันการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด


    ขณะนี้กระทรวงไอซีที กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพานิชย์ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมกันผลักดันการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้มอบหมายให้ซิป้าเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการนำร่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกำหนดให้มีโครงการ Flagship ที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับชุมชน และยกระดับ SME ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลสินค้าและบริการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการ Flagship จะต้องสามารถดำเนินการและเห็นผลได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม"


    นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ซิป้ารวบรวมประสบการณ์ และองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ได้จากการทำงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และนโยบายรัฐบาล มาพัฒนาเป็นโครงการนำร่องของสำนักงานฯ ด้านการส่งเสริมการนำดิจิทัลไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินโครงการ Flagship นำร่อง 4 โครงการ ได้แก่ 


    โครงการThailand Tourism Open Platform โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย (SMEs Total Digital Services) โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว (Digital Content & Innovation) และโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City 2015 : Phuket, Chiang Mai) โดยโครงการ Flagship ทั้ง 4 โครงการนี้ จะเป็นการต่อยอดจากงานที่ซิป้าดำเนินการอยู่เดิม เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอย่างเร็วที่สุดตามนโยบายรัฐบาล

www.smethailandclub.com 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020