สนุกดี ดีไซน์ ขจัดปัญหาด้านบริหารเงินช่วยวางแผนอนาคตง่ายขึ้น

by smethailandclub 29 กย. 2015
Share:


 
    สนุกดี ดีไซน์ ผู้ผลิตโคมไฟจากจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมวางแผนธุรกิจลุยตลาดเพิ่ม หลังเข้าร่วมกิจกรรม CF  พัฒนาระบบบริหารข้อมูลทางการเงิน จนสามารถวางแผนอนาคตได้เด่นชัด

    นางสาวโสภาพร ชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สนุกดี ดีไซน์ จำกัด  ผู้ผลิต และจำหน่ายโคมไฟฟ้า   จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ โดยเป็นการนำรูปแบบไอเดียสมัยใหม่มาประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัตถุดิบในพื้นที่ จนเกิดเป็นโคมไฟรูปแบบแปลกๆที่มีความสวยงาม กลายเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ จนสามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


    อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะมีความก้าวหน้าในการสรรค์สร้างรูปแบบโคมไฟใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบการบริหารจัดการภายในบริษัท พบว่า ยังขาดระบบข้อมูลทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์สภาพการบริหารกิจการได้ครบทุกด้าน ส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการบริหารกิจการ     ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และขาดการนำข้อมูลมาวางแผนธุรกิจให้มีความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ     


     จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนำมาสู่การเข้าร่วมกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ(Consultancy Fund :CF) หรือกิจกรรมCF ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


    “วัตถุประสงค์ที่บริษัท สนุกดี ดีไซน์ จำกัด  ต้องการขอความช่วยเหลือจากกิจกรรม CF คือ การขอคำปรึกษาด้านการบริหารข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สนุกดี ดีไซน์ จำกัด กล่าว


    หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม CF  ที่ปรึกษาได้เข้ามาศึกษาสภาพธุรกิจปัจจุบัน ที่มีปัญหาของระบบบัญชี  ปัญหาจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายบัญชีและกฎหมายภาษีให้ถูกต้อง 


    “ที่ปรึกษากิจกรรม CF ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายผลิต โดยใช้วิธีการอบรมให้ความรู้ ตรวจสอบกำกับทั้งในเรื่องระบบเอกสาร การจัดทำระบบการควบคุมภายใน การบันทึกรายการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบการจัดทำงบประมาณทางการเงิน เพื่อวางแผนกำไรให้กับธุรกิจ การให้ความรู้ด้านระบบภาษี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี” นางสาวโสภาพร กล่าว


 
    หลังจากที่ปรึกษาจากกิจกรรม CF  ได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือ สิ่งที่ตามมาคือ ได้เกิดการพัฒนาในระบบบัญชีของบริษัท สนุกดี ดีไซน์ จำกัด อย่างเห็นได้ชัด 


    “หลายอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ไม่เพียงด้านระบบบัญชีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปสู่ระบบการผลิตของบริษัทด้วย เพราะทำให้การผลิตมีต้นทุนลดลง เนื่องจากเวลาในการผลิตลดลง คิดเป็นต้นทุนค่าแรงลดลง ร้อยละ 37.50”


    นางสาวโสภาพรกล่าวต่อไปว่า จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น ได้สร้างความพึงพอใจให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมาก ถือเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  CF  กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพราะได้กลายเป็นหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทเกิดการพัฒนาจนสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

 
    “ ดังนั้น จึงอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกิจการตนเอง ไม่ว่าจะด้านใด ให้เข้าร่วมกับกิจกรรม  CF  เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยให้ไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างเด่นชัดมาก เหมือนกับที่บริษัทได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ตอนนี้ บริษัทมีรายงานทางการเงิน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์วางแผนธุรกิจได้ทันเวลา ทำให้สามารถตัดสินใจจากข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจได้ และพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มศักยภาพต่อการบริหารองค์กรอย่างมีส่วนร่วม จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร” นางสาวโสภาพร กล่าวทิ้งท้าย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021