กรมสรรพากรเตือน 2 มิ.ย. วันสุดท้ายบริษัทยื่น ภ.ง.ด.50

สรรพากรเตือน 2 มิ.ย.นี้ เส้นตายนิติบุคคลยื่น ภ.ง.ด. 50 หากยื่นทางเน็ตผ่อนผันได้ถึง 8 มิ.ย. เลยกำหนดเจอปรับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

by SME Thailand PR News 21 พค. 2015 1382

​รัฐร่วมเอกชนจับมือจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2015

รัฐร่วมเอกชนจับมือจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2015 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ..

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 639

​เห็นชอบร่าง พ.ร.บ เก็บภาษีใหม่ดันรายได้เพิ่ม 6.6 พันล้าน

ค.ร.ม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต และร่างประมวลกฎหมายเห็บภาษี คาดหากบังคับใช้เก็บรายได้เข้ารัฐเพิ่มได้กว่า 6 พันล้าน

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 708

​หอการค้าไทยผลักดัน Creative Digital Economy เพื่อ SMEs

คณะกรรมการ Creative Digital Economy เผยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีเพื่..

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 1388

​สมาคมธนาคารไทยทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีหนุน SMEs

สมาคมธนาคารไทยกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมธนาคารระยะ 5 ปี ครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมสรุปภาวะสินเชื่อของธุรกิจเอสเอ็มอีในปัจจุบัน และพร้อมให้การสนับ..

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 1270

​มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs

มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs ในพื้นที่ จับมือ สสว. สนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดูแลสิทธิประโยชน์และเข้าถ..

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 622

​ประชุมอาเซียน SMEs มุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มขีดแข่งขันภูมิภาคอื่น

สสว.เปิดผลประชุมอาเซียน SMEs วางแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เร่งพัฒนาเอสเอ็มอีให้มีนวัตกรรม ด้านสหรัฐแนะตั้งวิทยาลัยเอสเอ็มอีออนไลน์เสริมองค์ความรู้

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015 792

​สัมมนา “โอกาสอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง” ฟรี

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “โอกาสของอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

by SME Thailand PR News 19 พค. 2015 668

​สรรพากรเตรียมถกเอกชนทำบัญชีชุดเดียว

กรมสรรพากรเตรียมเชิญเอกชนการจัดทำบัญชีแบบชุดเดียว เพื่อป้องกันการทุจริตทางบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่“

by SME Thailand PR News 19 พค. 2015 732

​สมอ.เข้มชี้ 15 มิ.ย.นี้ห้ามนำเข้าสินค้าก่อนขออนุญาต

สมอ. เข้มงวดมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หลังตรวจพบมีการนำเข้าก่อนได้รับอนุญาต โดยมีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน นี้

by SME Thailand PR News 19 พค. 2015 1276