“พาณิชย์” ปลื้ม นิติบุคคลตื่นตัว! เดือนเดียวส่งงบผ่านเน็ตกว่า 4 แสนราย

by smethailandclub 05 ตค. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม ! นิติบุคคลตื่นตัว ภายใน 1 เดือน สมัครเข้าระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ล้นหลาม กว่า 4 แสนราย ย้ำ !! สมัครทางอินเทอร์เน็ตแล้วต้องเข้ายืนยันตัวตนกับกรมฯ ด้วยจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ คาดปี ‘59 งบการเงินปราศจากกระดาษ 100 % ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที      ทำให้ประกอบธุรกิจง่ายขึ้น หวัง !!! ดันไทยขึ้นเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจลำดับต้นของเอเชีย ดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ


    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากการที่กรมฯ ได้แจ้งเตือนนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศกว่า 6.2 แสนราย ให้สมัครเข้าระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่าหลังสิ้นสุดระยะเวลา  มีนิติบุคคลสมัครเข้าระบบฯ จำนวน 360,194 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 จากจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด และเข้ายืนยันตัวตน พร้อมอนุมัติการใช้งานฯ แล้ว จำนวน 141,890 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 จากจำนวนนิติบุคคลที่สมัครเข้าระบบฯ”


    “กรมฯ จึงขอเตือนผู้ที่สมัครเข้าระบบนำส่งส่งงบการเงินฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องเข้ายืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 6 หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดและทุกสาขาทั่วประเทศ        

    โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตน ประกอบด้วย 1) แบบคำขอ Username และ Password 2) หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการที่ให้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) หนังสือมอบอำนาจ   ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 6) แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้การยืนยันตัวตนของนิติบุคคลเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”


    “สำหรับนิติบุคคลอีกกว่า 2 แสนราย ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และยังไม่ได้ขอรับ Username และ Password ให้เร่งดำเนินการสมัครฯ โดยด่วน ! ทาง www.dbd.go.th >> หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> “ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” และหลังจากสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ายืนยันตัวตนกับกรมฯ ด้วยเช่นกัน 

    โดยจะผ่อนผันเวลาการสมัครฯ และยืนยันตัวตนฯ ให้อีกระยะหนึ่ง เพื่อให้นิติบุคคลได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบปีบัญชี 2558 ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการกำกับดูแล พร้อมติดตามให้นิติบุคคลสมัครเข้าระบบฯ ยืนยันตัวตนฯ และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อให้         นิติบุคคลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป”  


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021