จบโครงการชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวช่วย SME ได้กว่า 450 โรงงาน

by smethailandclub 07 ตค. 2015
Share:
    กระทรวงอุตสาหกรรม และสหภาพยุโรป ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว หลังดำเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ซึ่งโครงการฯ ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง และมีโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการจำนวน 452 โรงงาน 

    โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้ทั้งสิ้น 292,559,212 บาท จากลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน) ได้ทั้งสิ้น 71,116231 เมกกะจูลต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย 3,952 ตันต่อปี คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 16,000 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี

    โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรปผ่านโปรแกรม SWITCH-Asia ประมาณ 64,400,000 บาท โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (UNEP) และสถาบัน Wuppertal ของประเทศเยอรมนี


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นฐานการผลิตสีเขียวที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับโครงการฯ ส่งเสริมให้ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการการผลิตที่สะอาดและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

    มร. เฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า โปรแกรม SWITCH-Asia เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียรวม 19 ประเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานตลอดเกือบ 4 ปี โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ได้สนับสนุนให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการ 78 รายในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ความสำเร็จของโครงการเป็นผลมาจากความร่วมมืออันดีของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ อาทิ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ สมาคม ธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ หลังจากนี้ จะมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้จากโครงการเพื่อปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020