จบโครงการชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวช่วย SME ได้กว่า 450 โรงงาน

by smethailandclub 07 ตค. 2015
Share:
    กระทรวงอุตสาหกรรม และสหภาพยุโรป ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว หลังดำเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ซึ่งโครงการฯ ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง และมีโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการจำนวน 452 โรงงาน 

    โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้ทั้งสิ้น 292,559,212 บาท จากลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน) ได้ทั้งสิ้น 71,116231 เมกกะจูลต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย 3,952 ตันต่อปี คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 16,000 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี

    โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรปผ่านโปรแกรม SWITCH-Asia ประมาณ 64,400,000 บาท โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (UNEP) และสถาบัน Wuppertal ของประเทศเยอรมนี


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นฐานการผลิตสีเขียวที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับโครงการฯ ส่งเสริมให้ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการการผลิตที่สะอาดและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

    มร. เฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า โปรแกรม SWITCH-Asia เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียรวม 19 ประเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานตลอดเกือบ 4 ปี โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ได้สนับสนุนให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการ 78 รายในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ความสำเร็จของโครงการเป็นผลมาจากความร่วมมืออันดีของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ อาทิ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ สมาคม ธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ หลังจากนี้ จะมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้จากโครงการเพื่อปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021