พาณิชย์มั่นใจ พ.ร.บ. 22 ฉบับใหม่เอื้อขนส่งสินค้าผ่านแดน

by smethailandclub 09 ตค. 2015
Share:    พาณิชย์มั่นใจ พ.ร.บ. 22 ฉบับใหม่เอื้อขนส่งสินค้าผ่านแดนรองรับการขยายตัวทางการค้าเมื่อเข้าสู่ AEC และคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศชาติ

    นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม “พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522?  โดยเพิ่มนิยามคำว่า “นำผ่าน” ซึ่งจะช่วยให้แนวปฏิบัติในการนำสินค้าผ่านแดนประเทศไทยไปยังประเทศที่สามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดเอาไว้ ทำให้ที่ผ่านมามีปัญหาการตีความว่า การนำผ่าน หรือการถ่ายลำและการผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างไร การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ศุลกากร ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า พันธกรณีระหว่างประเทศ และสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    ทั้งนี้ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับในวันที่   14 ธันวาคม 2558 นี้ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ สินค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีอยู่หลายพันรายการ สามารถนำผ่านได้โดยเสรีภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าเสรีตามหลักสากล 

    สำหรับสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออกตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบัน   มีประมาณ 100 รายการ ส่วนใหญ่สามารถนำผ่านได้โดยเสรีภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร ยกเว้น สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออกบางรายการเท่านั้นที่อาจส่งผลกระทบภายในประเทศ หากอนุญาตให้สินค้าดังกล่าวนำผ่านได้ จึงจำเป็นจะต้องห้ามนำผ่าน หรือ มีมาตรการในการกำกับดูแลการนำผ่านให้มีความรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้การนำผ่านเป็นช่องทางในการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยผิดกฎหมาย เพื่อความมั่นคงและปกป้องประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ ซึ่งการห้ามนำผ่านหรือการกำกับดูแลการนำผ่านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกติกาสากลและความตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็มีบัญชีรายการสินค้าต้องห้ามต้องจำกัดในการผ่านแดนเช่นเดียวกัน

    อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายใหม่นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าเมื่อเข้าสู่ AEC และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศและระเบียบภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่เพื่อกำหนดรายการสินค้าและขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีการนำผ่าน รวมทั้ง ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะจัดเวทีชี้แจงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เป็นต้น

ที่มา - สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020