ไอซีทีเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 6 มิติเห็นผลใน 3 เดือน

by smethailandclub 12 ตค. 2015
Share:

    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเพื่อจัดทำโครงการนำร่องผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

    โดยรัฐมนตรีไอซีทีเปิดเผยว่า กระทรวงยังเดินหน้าพิจารณาโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลใน 6 มิติ ที่จะต้องเร่งทำเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนนี้และสำหรับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะมี 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

    1.กลุ่มการส่งเสริมการสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (Digitized SMEs) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบัญชี ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นของไทยควบคู่กันไปด้วย

    2.กลุ่มการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม (Digital Society) โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งนำระบบการเรียนทางไกล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    3.กลุ่มการปรับเปลี่ยนกระบวนการของภาครัฐในการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (e-Government Service) โดยให้บริการในลักษณะให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

    4.กลุ่มการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน


   5.กลุ่มการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานของทุกภาคส่วน (Network Connectivity) อาทิ การนำสายเคเบิลร้อยท่อลงดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดย บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะต้องประสานกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

    และ 6.กลุ่มการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ที่จะเกาะไปตามนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ของภาครัฐ โดยจะนำร่องก่อนที่ภูเก็ตและเชียงใหม่

    โดยตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนจะสามารถสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ว่า แต่ละกลุ่มจะมีโครงการใดมาสนับสนุนบ้าง และมีรายละเอียดการลงทุนการดำเนินการอย่างไร  รวมแล้วคาดว่ามีทั้งหมดราว 15 โครงการ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020