ไอซีทีเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 6 มิติเห็นผลใน 3 เดือน

by smethailandclub 12 ตค. 2015
Share:

    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเพื่อจัดทำโครงการนำร่องผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

    โดยรัฐมนตรีไอซีทีเปิดเผยว่า กระทรวงยังเดินหน้าพิจารณาโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลใน 6 มิติ ที่จะต้องเร่งทำเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนนี้และสำหรับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะมี 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

    1.กลุ่มการส่งเสริมการสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (Digitized SMEs) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบัญชี ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นของไทยควบคู่กันไปด้วย

    2.กลุ่มการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม (Digital Society) โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งนำระบบการเรียนทางไกล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    3.กลุ่มการปรับเปลี่ยนกระบวนการของภาครัฐในการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (e-Government Service) โดยให้บริการในลักษณะให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

    4.กลุ่มการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน


   5.กลุ่มการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานของทุกภาคส่วน (Network Connectivity) อาทิ การนำสายเคเบิลร้อยท่อลงดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดย บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะต้องประสานกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

    และ 6.กลุ่มการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ที่จะเกาะไปตามนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ของภาครัฐ โดยจะนำร่องก่อนที่ภูเก็ตและเชียงใหม่

    โดยตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนจะสามารถสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ว่า แต่ละกลุ่มจะมีโครงการใดมาสนับสนุนบ้าง และมีรายละเอียดการลงทุนการดำเนินการอย่างไร  รวมแล้วคาดว่ามีทั้งหมดราว 15 โครงการ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021