เอกชนมองไทยไม่เป็นสมาชิก TPP ทำจีดีพีหายร้อยละ 0.6

by smethailandclub 13 ตค. 2015
Share:


    
    นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงานเสวนาสาธารณะเรื่อง “Trans -Pacific Partnership หรือ TPP กับทางเลือกของประเทศไทย” ว่า ที่ผ่านมาไทยยังไม่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก TPP ซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และแม็กซิโก มีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 3 ของโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของการค้าไทย และร้อยละ 45 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในไทย โดยยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรง เพราะหากพิจารณาประเทศที่เข้าร่วม TPP จะช่วยการส่งออกได้ เช่น เมื่อมาเลเซียเข้าร่วมสมาชิก TPP จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกไปสหรัฐ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 60 ประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 พร้อมระบุว่าถ้าไทยเข้าร่วม TPP จะให้สิทธิประโยชน์มากกว่าการที่ไทยร่วมเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีอ) กับ 9 ประเทศ    ขณะที่สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สมาชิก TPP จะได้ประโยชน์ระยะยาว โดยอัตราภาษีจะทยอยลดลงเหลือ ร้อยละ 0 นานถึง 30 ปี ขณะที่สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม สมาชิก TPP จะได้รับภาษีที่ลดลงทันที แต่ไทยจัดเก็บอัตราภาษีถึงร้อยละ 20 ขณะเดียวกันสินค้าเกษตรจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดสินค้ามากขึ้น แม้ปัจจุบันไทยจะเปิดการค้าเสรีภายใต้เอฟทีเอ แต่ไทยยังมีข้อจำกัดทั้งด้านขอบเขตและระดับการเปิดเสรี ดังนั้น การที่ไทยไม่ได้เข้าร่วมสมาชิก TPP จะทำให้ไทยเสียโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยหลายสินค้าของไทยมีความเสี่ยงจะถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น สินค้าเกษตร สิ่งทอ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ยานยนต์ เนื่องจากประเทศสมาชิก TPP มีอัตราภาษีต่ำและสินค้าบางอย่างไม่มีภาษี    ทั้งนี้ นางเดือนเด่น เสนอว่าไทยควรจะศึกษาข้อดีและข้อเสียของการเป็นสมาชิก TPP ว่าหากในอนาคตไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยจะใช้โอกาสอะไรได้บ้าง และจะเสียเปรียบคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งเร่งฟื้นการใช้สิทธิประโยชน์ในกรอบเจรจาความร่วมมือเอฟทีเอ อาเซียน +6 มากขึ้น เพื่อยกระดับการค้าไทย    ด้านนายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ไทยไม่เข้าเป็นสมาชิก TPP จะทำให้สินค้าไทยไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้ เพราะหลังจากประเทศคู่แข่งไทยเข้าเป็นสมาชิก TPP เช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกาได้วางแผนจะให้เวียดนามป้อนสินค้าต่าง ๆ ให้สหรัฐ มีโอกาสที่ไทยจะสูญเสียการสินค้าส่งออกจากสหรัฐ เช่น สิ่งทอ อิเล็คทรอนิกส์ ยานยนต์ ทำให้จีดีพีไทยจะหายไปร้อยละ 0.6 พร้อมยอมรับว่า ไทยจะได้รับผลกระทบจากการไม่เป็นสมาชิก TPP ระยะสั้น โดยเฉพาะปีหน้ายอดคำสั่งจะลดลง เพราะบางประเทศจะหันไปซื้อสินค้าจากประเทศที่เป็นสมาชิก TPP ทั้งนี้ ต้องการให้ไทยเเสดงเจตจำนงเข้าร่วม TPP เพื่อป้องกันไม่ให้เสียฐานการค้าให้ประเทศอื่น รวมทั้งเรียกร้องให้ไทย วางยุทธศาสตร์การค้าของประเทศที่ชัดเจนด้วย    นอกจากนี้ ยังมองว่า TPP เป็นนวัตกรรมการค้าดีที่สุดในยุคนี้ ในช่วงที่โลกเกิดนิวนอร์มอล หรือทิศทางใหม่ของโลก ทำให้ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ ได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น เวียดนาม 10 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 11 และการส่งออกโตร้อยละ 28 เช่นเดียวกับญี่ปุ่น มาเลเซีย และสหรัฐ ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด    นายเกียรติ สิทธีอมร อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่ไทยไม่เข้าเป็นสมาชิก TPP ว่า แม้ไทยจะแสดงท่าทีสนใจที่จะเข้าร่วมตั้งแต่แรก แต่ด้วยกระบวนการเจรจาขณะนั้นไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนให้กับประเทศไทย และมองว่าหากผ่านไประยะยาว 5-10 ปี ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติและความชัดเจนได้ว่าข้อดีและข้อเสียของการมีการค้าร่วมกัน ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐที่ไม่ชัดเจนจะเป็นไปทิศทางใด ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับการเจรจาการค้า TPP เพราะเห็นว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันอย่างแท้จริงและเชื่อว่าไม่สายเกินไปที่ไทยจะตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก TPP หากอนาคตสหรัฐชี้ให้เห็นว่าการร่วมกันของสมาชิก 12 ประเทศมีประโยชน์ด้านการค้าโลกและมีข้อตกลงการค้าที่ความชัดเจนอย่างแท้จริง

ที่มา - สำนักข่าวไทย
 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021