กันยายนบริษัทใหม่เกิด 5,302 รายเพิ่มขึ้น 8%

by smethailandclub 19 ตค. 2015
Share:


                        นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2558 มีผู้ยื่นของจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,302  ราย เพิ่มขึ้น 390 ราย  คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 4,912 ราย และลดลง 777 ราย  คิดเป็น 13%  เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2557  ซึ่งมีจำนวน 6,079 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนกันยายน 2558   มีจำนวน 1,878  ราย

                  มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในกันยายน 2558   มีจำนวนทั้งสิ้น 45,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 32,275 ล้านบาท คิดเป็น 244%  เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 13,240 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น  15,404  ล้านบาท     คิดเป็น  51%  เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2557 ซึ่งมีจำนวน 30,111 ล้านบาท

                  ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 575 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 238 ราย   ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร  จำนวน  134  ราย  ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจำนวน 133 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 123 ราย

                  ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 1,283,032 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 19.51 ล้านล้านบาท  โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 615,510 ราย     มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 15.34 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 435,141ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,111 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,258 ราย

    นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงส่งเสริมให้มีการใช้ e-Commerce  เพื่อประกอบธุรกิจและขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมได้ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 13,584 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ส.ค.58) 513 ราย คิดเป็น 4% ประกอบด้วยนิติบุคคล 3,563  ราย คิดเป็น 27% บุคคลธรรมดา 10,021 ราย คิดเป็น 73% และมีเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 15,363 เว็บไซต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (ส.ค.58) 551 เว็บไซต์ คิดเป็น 4% 

    โดยธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่           1) ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,519 เว็บไซต์ คิดเป็น 17%  2) ธุรกิจแฟชั่น/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ จำนวน 2,481 เว็บไซต์ คิดเป็น 16%  และ 3) ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 1,890 เว็บไซต์ คิดเป็น 12% 


www.smethaialandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020