พาณิชย์ลงพื้นที่สงขลาเร่งดันการค้าชายแดนไทย

by smethailandclub 19 ตค. 2015
Share:


    รมว.พณ. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลักดันการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ลดอุปสรรคการค้า 2 ประเทศ


    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา และประชุมกับภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยงบประมาณ 77 ล้านบาท ในการก่อสร้างวางสาย Fiber optics เครื่อง X - ray สัมภาระ และยังมีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ งบประมาณ 1,630 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของด่านอีกด้วย


    และในการหารือร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อหารือถึงแนวทางการผลักดันการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ให้มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และปัญหา อุปสรรคต่างๆ โดยมีการกำหนดเขตปลอดภาษี การพิจารณาจัดทำ VAT Refund การขยายเวลาเปิดปิดด่านสะเดา

    
    สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาที่ประชุมได้มีการหารือโครงการ Liquidity Fund เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน และผ่านแดนขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โครงการประกันสินเชื่อและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีศักยภาพในการลงทุนสูง เนื่องจากได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับกับการขยายการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาต่อไป

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020