กรมการท่องเที่ยวเตรียมมอบรางวัลสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน

by smethailandclub 21 ตค. 2015
Share:

 
    กรมการท่องเที่ยวเร่งตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ 63 แห่ง 34 จังหวัด เพื่อมอบป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ต้นปี 2559 พร้อมจะคัดเลือกรายชื่อสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน 5 แห่ง เข้ารับรางวัล ‘ASEAN HOMESTAY AWARD’ ในงาน ATF 2016 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 
    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ระหว่าง การตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งในปีนี้ มีโฮมสเตย์ที่ขอตรวจประเมินทั้งหมด 63 แห่ง 34 จังหวัดโดยเป็นโฮมสเตย์ที่ขอเข้ามาใหม่และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง มาขอต่ออายุ เพราะมาตรฐานโฮมสเตย์จะมีอายุการรับรอง 3 ปี คาดว่าผลการประเมินจะออกมาประมาณปลายเดือน พ.ย. - ต้น ธ.ค. และจะมีการจัดงานพิธีมอบป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ต้นปี 2559 และจะคัดเลือกรายชื่อสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน 5 แห่ง เข้ารับรางวัล ‘ASEAN HOMESTAY AWARD’ ในงาน ATF 2016 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 
    ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจหลักในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวโดยได้จัดทำมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยขึ้นในปี 2546 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีรายได้เสริมจากการจัดให้มีบริการในรูปแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทซึ่งนักท่องเที่ยวมีโอกาสพักร่วมกับเจ้าของบ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงชุมชน และมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย เช่น นั่งเรือชมธรรมชาติ ขี่จักรยาน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยมีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นักท่องเที่ยว
 
สำหรับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ 10 ด้าน 31 ตัวชี้วัด ได้แก่
 
1. ด้านที่พัก จะต้องมีบ้านพักเป็นสัดส่วน ที่พักที่นอนสะอาดสบายมีห้องน้ำห้องสุขาที่สะอาดมิดชิดมีมุมพักผ่อนภายในบ้านหรือชุมชน
 
 2. ด้านอาหาร จะพิจารณาถึงชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมีน้ำดื่มที่สะอาด มีภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวสะอาด
  
3. ด้านความปลอดภัย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
 
4. ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีชุมชน
 
5. ด้านรายการนำเที่ยวต้องมีความชัดเจนผ่านการยอมรับจากชุมชน และมีข้อมูลกิจกรรมการนำเที่ยว
 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว มีแผนงานหรือมาตรการตลอดจนกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว และลดสภาวะโลกร้อน
 
7. ด้านวัฒนธรรม มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรักษาวิถีชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติ
 
8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน จะต้องมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกของฝากหรือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
 
9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ จะต้องมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีกฎกติกาการทำงาน มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีระบบการจองล่วงหน้าการลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้า ตลอดจนรายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
 
10. ด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
    รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในปัจจุบันมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทั้งหมด 142 แห่งทั่วประเทศแบ่งออกเป็นภาคเหนือมี 52 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 42 แห่ง กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ภาคใต้มี 20 แห่ง กระจายอยู่ใน 9 จังหวัด ภาคกลางมี 17 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด และภาคตะวันออกมี 11 แห่ง กระจายอยู่ใน 5 จังหวัด


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021