ครม.เห็นชอบช่วย SME วงเงิน 5 พันล้านพ่วง เว้นภาษี SMEหน้าใหม่ 5รอบบัญชี

by smethailandclub 28 ตค. 2015
Share:


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่สอง โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริม SMEs ให้ได้จำนวน 97,503 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,097 ล้านบาท 

    ประกอบด้วย กลุ่มที่ประกอบการอยู่แล้ว (Regular SMEs) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 55,338 ราย วงเงิน 2,947.07 ล้านบาท และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) จำนวน 22,715 ราย วงเงิน 408.47 ล้านบาท

    กลุ่มที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around)  เพื่อในการปรับแผนธุรกิจเร่งด่วน จำนวน 17,000 ราย วงเงิน 630 ล้านบาท และการสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) จำนวน 2,450 ราย วงเงิน 1,112.31 ล้านบาท

    ทั้งนี้ การดำเนินการในมาตรการดังกล่าวในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559  ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยจะใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน ทั้งที่อยู่ในแผนงานบูรณาการและไม่อยู่ในแผนงานบูรณาการ SMEs วงเงิน 2,630.68 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือ SMEs จำนวน 53,040 ราย

    สำหรับการการใช้งบจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แก่ การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ วงเงิน 630 ล้านบาท มีเป้าหมายช่วยเหลือเอสเอ็มอี 17,000 ราย ซึ่ง สสว.ได้อนุมัติในหลักการแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องนำเข้า ครม. พิจารณาอีก

    ส่วนเป็นการดำเนินงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสสว. คือ แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 1,837.17 ล้านบาท คาดช่วยเหลือ SMEs ได้ 27,463 ราย

    ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงต่อว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) โดยอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับSMEs ที่เข้าเงื่อนไขเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มวิจัยพัฒนา และต้องเป็น SMEs ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 ถึง 31 ธ.ค.59 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท   

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021