เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว "ฟิทช์" ประกาศคงเครดิตไทย

by smethailandclub 05 พย. 2015
Share:     "ฟิทช์" ประกาศคงเครดิตไทย เนื่องจากสถานะทางการคลังภาครัฐและภาคต่างประเทศยังเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนของประเทศ 

    นายสุวิชญโรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(เครดิต) ต่างประเทศ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้คงเครดิตของไทยเนื่องจากสถานะทางการคลังภาครัฐและภาคต่างประเทศยังเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้เผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่คาดว่ายังคงขยายตัวได้ในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพที่มี 


    ขณะเดียวกันคงต้องจับตาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่ลดลงและหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจประกอบกับการแบ่งแยกทางการเมืองและทางสังคมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับความไม่สมดุลด้านเศรษฐกิจมหภาคเช่น ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากหนี้ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและการก่อหนี้ของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงจนส่งผลกระทบต่องบดุลของประเทศ


     ทั้งนี้การประกาศคงเครดิตของไทย ประกอบด้วย หนี้ระยะยาว ที่ระดับ  บีบีบี บวก และระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลที่ระดับ  เอฟ 2 รวมทั้งยืนยันเครดิตหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาทของรัฐบาลที่ระดับ  เอ ลบ และคงสถานะมุมมองความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของรัฐบาลในระดับมีเสถียรภาพพร้อมทั้งยืนยันเครดิตพันธบัตรไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินต่างประเทศ ที่ระดับบีบีบี บวก และสกุลเงินบาท ที่ระดับ เอ ลบ และเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ระดับ เอ ลบ


    อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองยังคงไม่แน่นอนโดยร่างรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดช่วงเวลาให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในปลายปี 59 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคาดว่าจะยังไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปจนกว่าปี 60 ซึ่งความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเงื่อนไขและระยะเวลาในการที่จะกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นได้ 


    “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังไม่สดใสเมื่อเทียบกับที่ฟิทช์ได้คาดการณ์ไว้โดยฟิทช์ปรับลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี 58 จาก 3.5% เหลือ 2.7% แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะอยู่ในสถานะดีอย่างเห็นได้ชัดแต่อุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลงและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและคาดว่า เศรษฐกิจ ปี 59 จะขยายตัวที่ 3.4% ภายใต้สมมติฐานว่า การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน” 


    นอกจากนี้ฟิทช์ คาดว่ารัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นแต่ระดับหนี้ของรัฐบาลต่อจีดีพี ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคงและต่ำกว่าค่ากลางของกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับบีบีบี แต่สัดส่วนหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงได้จำกัดการบริโภคของภาคเอกชนและเพิ่มโดยมีความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดปัจจุบันหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 80% ของจีดีพีได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากมาตรการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในปี54 –55 ซึ่งการขยายตัวของสินเชื่อได้ชะลอตัวลงหลังจากนั้นแต่สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อจีดีพีกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจถดถอยลงรวมทั้ง อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคในการทำให้ระดับหนี้ลดลงและส่งผลให้การฟื้นตัวของการบริโภคชะลอออกไป“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/358719
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020