สสว. เร่งเสริมศักยภาพศูนย์ OSS รองรับ SME เขตเศรษฐกิจพิเศษ

by smethailandclub 09 พย. 2015
Share:    สสว. เร่งเสริมศักยภาพ ศูนย์บริการ OSS รองรับ SME เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก    SME ขอรับคำปรึกษาทางการเงินสูงสุด รองลงมากด้านการตลาด


    นางสาลินี วังตาล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และประธานกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Bank เปิดเผย  ผลการดำเนินงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ( SME  One Stop Service Center : OSS)  ในโอกาสการเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ว่า  


จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริม SME และมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ  SME OSS CENTER ไปแล้วจำนวน      7 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME สนใจขอรับบริการจำนวนมาก ทุกช่องทาง    ทั้งการขอรับคำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ การขอรับคำปรึกษากับที่ปรึกษาประจำศูนย์ การขอรับคำปรึกษาผ่านบริการโซเชียลมีเดีย รวมมากกว่า 4,700 ราย ในเวลาเพียง 3 เดือนเศษที่เปิดดำเนินการ  โดยมีผลการดำเนินการที่น่าพอใจ ดังนี้


    ผู้รับบริการผ่านโทรศัพท์ 2,490 ราย  ผู้รับบริการผ่านระบบโซเชียลมีเดีย (ออนไลน์)        1,067 ราย ผู้รับบริการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์บริการ 1,187 ราย สามารถส่งต่อผู้รับบริการขอสินเชื่อ Soft Loan ตามนโยบายรัฐบาล 109 ราย   5 อันดับที่ผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจและขอรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 31.7 การตลาดภายในและต่างประเทศ ร้อยละ 23.2 การผลิตและมาตรฐาน ร้อยละ 21.5         การบริหารจัดการธุรกิจ ร้อยละ 20.1 และ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 3.8  


    สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์ SME OSS CENTER เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20  โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ผู้รับบริการผ่านทุกช่องทางรวม 873 ราย  แยกเป็นผ่านระบบโทรศัพท์      600 ราย  ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย (ออนไลน์)  173 ราย และขอเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์บริการ 103 ราย สามารส่งต่อผุ้รับบริการขอสินเชื่อ Soft Loan ไปแล้ว 10 ราย        5 อันดับที่ผู้ประกอบการ SME ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดสนใจขอรับบริการมากที่สุด ได้แก่  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 29.67  การผลิตและมาตรฐาน ร้อยละ 26.92  การตลาดในและต่างประเทศ ร้อยละ 26.37  การจัดการธุรกิจ  ร้อยละ 10.99   และกฎหมาย สิทธิประโยชน์ ร้อยละ 5.49  


    ผอ.สสว. กล่าวต่อไปอีกว่า จากแนวโน้มการรับบริการที่ผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจรับบริการจากศูนย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สสว. พิจารณาพื้นที่ในการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการ SME OSS CENTER เพิ่มเติมอีก 4 แห่ง เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ      ในพื้นที่ประสพภัยแล้ว 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี  อยุทธยา และ นนทบุรี  และในกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยจะเปิดให้บริการภายในต้นเดือนธันวาคมนี้

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี) 

Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021