กระตุ้นเที่ยวไทยปลายปี ย้ำคนไทยลดหย่อนภาษีจากการเดินทางได้ 15,000 บาท

by smethailandclub 10 พย. 2015
Share:    กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนเที่ยวเมืองไทยกระตุ้นการใช้จ่ายโค้งสุดท้ายปลายปี ย้ำคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่าลืมเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของบริษัททัวร์และโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558 ได้คนละ 15,000 บาท

    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขอแจ้งย้ำไปยังประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้เก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีค่าบริการนำเที่ยวภายในประเทศหรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ เพื่อนำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวณภาษีปี 2558 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี โดยต้องเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ลงวันที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถนำมาใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

    ทั้งนี้ มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรมรวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนของประเทศและยังเป็นการช่วยให้สังคมเกิดความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวที่มีโอกาสไปเที่ยวและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยเป็นสิทธิ์เฉพาะผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งหาก สามีหรือภริยามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียวให้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเฉพาะสามีหรือภรรยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ แต่ถ้าสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีระบุผู้จ่ายเงินเป็นทั้งสามีและภรรยาให้ใช้หลักเกณฑ์คือ ถ้าสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างแยกกันยื่นแบบ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท หรือถ้าสามีภรรยาแยกยื่นแบบเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีของตนเองได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท ส่วนกรณีที่สามีและภรรยาตกลงยื่นแบบและเสียภาษีร่วมกันให้หักลดหย่อนภาษีได้ทั้งสองฝ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท

    รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่นำมาใช้เป็นหลักฐานคือใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจำนวนเงิน และวันเดือนปีในใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้ชัดเจน 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021