กรมพัฒน์ทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายในธุรกิจภาคบริการ

by smethailandclub 11 พย. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจภาคบริการ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยแผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนในธุรกิจภาคบริการและลดความซ้ำซ้อนในกำกับดูแล 

    ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ...  สำหรับธุรกิจ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  2) ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนธนาคาร  3) ธุรกิจประกันชีวิต         4) ธุรกิจประกันวินาศภัย  ซึ่งครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้


    สำหรับในเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 27 ราย มีการนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 1,189 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 287 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ได้แก่

    1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 13 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 1,044 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ บริการด้านการตลาด ให้กู้ยืมเงิน และให้เช่าพื้นที่อาคาร  โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    2.  ธุรกิจสำนักงานภูมิภาค/ผู้แทน จำนวน 10 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท  เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือโดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    3.  ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 76 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ กฟผ. บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้แก่ รฟม. และบริการออกแบบ และติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (ระบบตั๋วร่วม) ให้แก่ สนข. โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย

    4.    ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์  โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์


       อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม-ตุลาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 336 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,009 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 18 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 และเงินลงทุนลดลง 47,132 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 เนื่องจากในปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021