กรมพัฒน์ทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายในธุรกิจภาคบริการ

by smethailandclub 11 พย. 2015
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจภาคบริการ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยแผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนในธุรกิจภาคบริการและลดความซ้ำซ้อนในกำกับดูแล 

    ทั้งนี้  ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ...  สำหรับธุรกิจ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  2) ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนธนาคาร  3) ธุรกิจประกันชีวิต         4) ธุรกิจประกันวินาศภัย  ซึ่งครม. มีมติอนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้


    สำหรับในเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 27 ราย มีการนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 1,189 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 287 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ได้แก่

    1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 13 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 1,044 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ บริการด้านการตลาด ให้กู้ยืมเงิน และให้เช่าพื้นที่อาคาร  โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    2.  ธุรกิจสำนักงานภูมิภาค/ผู้แทน จำนวน 10 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท  เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือโดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    3.  ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 76 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ กฟผ. บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้แก่ รฟม. และบริการออกแบบ และติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (ระบบตั๋วร่วม) ให้แก่ สนข. โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย

    4.    ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์  โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์


       อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม-ตุลาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 336 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,009 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 18 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 และเงินลงทุนลดลง 47,132 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 เนื่องจากในปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020