สรรพากรรณรงค์ SME ไทย ใช้บัญชีชุดเดียว

by smethailandclub 11 พย. 2015
Share:


    กรมสรรพากรรณรงค์ผู้ประกอบการ SME ไทย ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจรสนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ SME จัดทำบัญชีชุดเดียว

    นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดอัตราภาษีลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และในครั้งนี้ได้ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร โดยได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีสรรพากรช่วยให้ทราบถึงรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจการ สามารถวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับธุรกิจได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทาบัญชีชุดเดียว

    โดยในเบื้องต้นกรมสรรพากรได้จัดทำแผ่นซีดีโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย จำนวน 2,000 แผ่น เพื่อแจกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรช่วยกันสนับสนุนดูแลและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและวิธีการจัดทำบัญชีอย่างง่าย เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างทั่วถึง และตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ SMEs คือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกหัดอาชีพให้นักศึกษาอาชีวะ มีความรู้ในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม รวมทั้ง การจัดส่งนักศึกษาฝึกงานไปช่วยลงบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยโปรแกรมดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

    นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวต่อไปว่า  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทำบัญชีเล่มเดียวมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีสรรพากรและการใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายให้แก่นักศึกษาอาชีวะที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีอากรและการลงบัญชีที่ถูกต้องสามารถทำงานได้จริง 

    หากผู้ประกอบการ SMEs จ้างนักศึกษาเหล่านี้ไปทำบัญชี ก็สามารถนำค่าจ้างดังกล่าวไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการและยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาอาชีวะไปพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรกาลังพิจารณาดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการลงบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล นาไปสู่ระบบธุรกรรม e-Payment ต่อไป


     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)


Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021