แนะ SME ตรวจธุรกิจเปิด AEC กระทบแค่ไหน

by System 01 สค. 2012
Share:


อภิรักษ์ แนะ เอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมตรวจธุรกิจโดนผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อวางแผนรับมือทันท่วงที เผยเตรียมดีแค่ไหนสุดท้าย รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ต้องเดินพร้อมกัน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในฐานะประธานกรรมการสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ไทยให้ยั่งยืนในตลาด AEC” ว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรเตรียมความพร้อมด้วยการพิจารณาดูว่าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของตัวเองอย่างไร เพื่อจะวางแผนธุรกิจได้เหมาะสมและถูกต้อง

  โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยเรื่องบุคคล สิ่งแวดล้อม และสภาพธุรกิจ ซึ่งอนาคตหลายๆ ประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีกำลังซื้อสูง และใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น ธุรกิจใหม่ๆ ควรหันมาใส่ใจมุ่งลูกค้ากลุ่มนี้อย่างมาก รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สินค้าหรือบริการต่างๆ เช่น อาหาร ที่พักอาศัย ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันของ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะทำได้เพียงลำพัง โดยภาครัฐควรต้องเป็นผู้วางนโยบายและกรอบการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม และถูกต้อง 

เช่นเดียวกับภาคเอกชนต้องตื่นตัว เอาใจใส่ ปรับตัวเองให้พร้อม ส่วนสถาบันการศึกษาต้องผลิตบุคลากรและนักศึกษามารองรับในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อการค้าในภูมิภาคอาเซียนจากข้อตกลงต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ สุขภาพ และท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาอาชีพที่อาเซียนต้องการ
 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021