เปิดฟังความเห็น ตั้งนิติบุคคลคนเดียวหาทางพา SME เข้าระบบ

by smethailandclub 13 พย. 2015
Share:                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับฟังความเห็น ระดมความคิดจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ตั้งนิติบุคคลเจ้าของ    คนเดียวเพื่อหาทางพา SMEs ไทยเข้าสู่ระบบแจ้งเกิดเป็นนิติบุคคลเต็มตัว กำจัดนอมินี ขจัดอุปสรรคทางธุรกิจ เกิดความคล่องตัว เอื้อเศรษฐกิจชาติทางบวกระยะยาว

                นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (12 พ.ย.58)   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ‘ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคล คนเดียว พ.ศ. ....’  จากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 6 ส่วน ได้แก่ 1) ภาครัฐ (กรมสรรพากร กรมบังคับคดี กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย)

               2) ภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      สมาคมการค้า  เอสเอ็มอีไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 3) สถาบันการศึกษา  (ม.ธรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ม.ศรีปทุม และ          ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) 4) นักวิชาการ 5) สำนักงานบัญชีและกฎหมาย  และ 6) สื่อมวลชน 


                 สำหรับพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้กรมฯได้จ้างที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจโดยตรงทำการศึกษาแนวทางการจัดทำพ.ร.บ.ฯ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายประเภทนี้ พร้อมสรุปผลที่จะได้รับและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากมีการนำมาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย ซึ่งได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรมฯ ได้ร่างกฎหมายมาเพื่อปรับปรุงและนำเสนอรับฟังความคิดเห็นในวันนี้


                ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  และบริษัทต้องมีผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดปัญหาบางประการกับการหาผู้ร่วมทำธุรกิจ นำไปสู่ปัญหาการถือหุ้นแทนกัน (นอมินี) จนเกิดข้อพิพาทต่างๆ ตามมามากมาย พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวจะเป็นกฎหมายสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้มีโอกาสจัดตั้งธุรกิจ ลดปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ อีกทั้งยังทำให้กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจของประเทศไทยได้พัฒนาก้าวทันแนวทาง (Trend) การจดทะเบียนของโลกที่มีแนวโน้มการใช้กฎหมายในรูปแบบนี้อย่างกว้างขวาง


                ร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ด้านมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ และมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริม SMES โดยจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศเศรษฐกิจของ ประเทศให้ดึงดูดใจต่อนักลงทุนรายย่อยในด้านการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ ในการทำธุรกิจให้ง่าย ยิ่งขึ้นเพื่อให้ SMEs ได้มีโอกาสสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง


                การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ SMEs สิ่งนี้เองจะนำพาไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะมาใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้น ตามมา และที่สำคัญยังเป็นการชักจูงให้ SMEs กว่า 2 ล้านรายเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลอีกด้วย อันจะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางการค้าของไทยได้อย่างมหาศาล ดังนั้น การเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะช่วยให้ร่างพ.ร.บ.ฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริง ในอนาคตเมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้แล้วก็จะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างตรงจุดนั่นเอง


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020