กสอ.ปิ๊งไอเดียอัพดีกรี OTOP ปั้นเถ้าแก่น้อยสายเลือดใหม่

by smethailandclub 24 พย. 2015
Share:    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจฐานรากรุกปั้นเถ้าแก่น้อย OTOP ภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป(OTOP) รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)”  มุ่งพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการโอทอปสายเลือดใหม่ให้ครบเครื่องเรื่องธุรกิจพร้อมเปิดมุมมองแบบอินเตอร์ฯ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและรูปแบบสินค้า เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยปี 2559 ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ 500 ราย


                  ดร.สมชาย  หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป(OTOP) จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน การนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา มาเชื่อมโยงสู่การผลิตและบริการ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ อย่างไรก็ตามสินค้าโอทอปในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาผลผลิตสินค้าล้นตลาดเนื่องจากมีการเลียนแบบทั้งในด้านของประเภทผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและขาดความหลากหลายถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 80,000 ผลิตภัณฑ์ แต่กว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้ารูปแบบคล้ายคลึงกันทำให้กลุ่มโอทอปไม่ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดมากนักส่งผลให้ต้องล้มเลิกกิจการในที่สุด


            กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงมีแนวคิดสร้างผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ ภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป(OTOP)รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)”ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้และจิตวิญญาณของนักธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสินค้าที่แปลกใหม่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนสมดุลของประเทศด้วยการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น สนับสนุนให้ชุมชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการ และการสร้างสรรค์ตลาดเชิงรุก


            ดร.สมชาย  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดังกล่าวผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ(Work Shop) อาทิ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target  Market)การจัดวางตำแหน่งสินค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย (Positioning) การสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า (Brand Awareness) ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Plan)

           นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนธุรกิจในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ(Business Camp) ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่(OTOP Network) เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว กสอ.ได้มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ทั่วประเทศและศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปางดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปี 2559 นี้ โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปไม่น้อยกว่า 500 ราย และจะคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปที่มีศักยภาพเพื่อออกไปทดสอบตลาดและศึกษาพฤติกรรมการตอบรับสินค้าโอทอปในตลาด AEC


            สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป(OTOP) รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs) สามารถสมัครเข้าร่วมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4571

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021