กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมติดปีกSMEs ด้วยไอที ก่อนเปิดอาเซียน

by smethailandclub 08 ธค. 2015
Share:


               ในยุคของการติดจอ หรือมัลติสกรีน (Multi Screen) ยุคที่ข่าวสารและการสื่อสารอยู่บนหน้าจอทั้งหมดโดยพบว่าปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนไทยมีการใช้สมาร์ทโฟน เฉลี่ย 5.7 ชั่วโมง/วัน ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมง/วัน ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเฉลี่ย5 ชั่วโมง/วัน ใช้แท็บเล็ตเฉลี่ย 3.8 ชั่วโมง/วัน ใช้สมาร์ททีวีเฉลี่ย 3ชั่วโมง/วัน ซึ่งจากผลสำรวจข้างต้นจะเห็นว่าผู้ใช้งานใช้เวลาไปกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่า 3-5ชั่วโมง/วัน 


    ทั้งนี้จากผลสำรวจช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ คนเจนวาย (GEN Y: ช่วงอายุ15-34 ปี)ประมาณ 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รองลงมาเป็นคนเจนเอ็กซ์(GENX:ช่วงอายุ 35-50 ปี)ใช้งานอินเทอร์เน็ต 47.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ที่มาข้อมูล:รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีกำลังและอำนาจในการตัดสินใจซื้อพอสมควร


    อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระแสการเสพข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้ผู้บริโภคมักค้นหาข้อมูลก่อนจะซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือร้านค้าประเภทอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนเสมอ และหลังจากนั้นหากสินค้าใช้ดี มีคุณภาพ ก็จะเกิดการบอกต่อ ผ่านการเขียนวิจารณ์ (Review) โดยการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย นำไปสู่การซื้อตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีการใช้คนดังบนโซเชียลมีเดียช่วยในการรีวิวสินค้า ก็ยิ่งทำให้เกิดการคล้อยตามได้ง่ายในกลุ่มผู้ติดตามและชื่นชอบบุคคลนั้นๆ

    ดร.สมชาย  หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่ามีผู้ประกอบการบางส่วนที่สามารถปรับตัวได้แล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่ยังยึดติดกับการทำการตลาดเดิมๆอยู่

     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกรายหันมาปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจสูงที่สุด ทั้งในแง่ของการทำการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาด เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักให้กลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริม SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ด้วยโซเชียล มีเดีย(Social Media) ภายใต้แผนปฏิบัติการ “DigitalSMEsปี 2559 โดย กสอ.” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล” เพื่อสร้างเรียนรู้การปรับใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยตั้งเป้าให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่น้อยกว่า 100 ราย

    นอกจากนี้ กสอ. ยังมีกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ให้ทำธุรกิจในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.comเพื่อการถ่ายถอดองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านธุรกิจการส่งออก การขนส่งสินค้าและภาษี เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าออกไปในต่างประเทศโดยผ่านช่องทางอี-มาร์เก็ตเพลส(E-Marketplace)ของ Alibaba.com ซึ่งเป็นช่องทางการค้าส่งออนไลน์ อันดับหนึ่งของโลกที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากการเชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ขายและผู้ผลิตทั่วโลก ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50 กิจการ

             อย่างไรก็ตามนอกจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อการค้าแล้วการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจในด้านของเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง


    ดังนั้น กสอ.จึงจัดกิจกรรมการส่งเสริม SMEsใช้ระบบ ERP by DIPและพัฒนาศักยภาพด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริม SMEsภาคการผลิต ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารซัพพลายเซน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ กิจกรรมส่งเสริม SMEsในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาใช้ระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริการธุรกิจ กิจกรรมการยกระดับวิสาหกิจสู่การเป็น SMEs แห่งอนาคต (SMEs New Era)  เป็นต้น

     โดยตั้งเป้าให้ SMEs สามารถเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 440 กิจการ หรือ 400 คน ทั้งนี้สำหรับ งบประมาณปี 2558 ที่ผ่านมา กสอ.สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEsหันมาใช้ระบบไอทีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) และการลดต้นทุน ได้กว่า 420 หรือ 840 คน และจำนวนเงินที่ SMEs สามารถประหยัดได้จากการไม่ต้องลงทุนระบบไอทีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพในกิจการกว่า 5.85 ล้านบาท อีกทั้งจำนวนเงินที่ SMEsได้จากการเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการบริหารงานในกิจการและการมีรายได้เพิ่มขึ้น กว่า 1.19 ร้อยล้านบาทดร.สมชาย กล่าว


www.smethailanclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021