ผู้ประกอบการ SME เก้าในสิบยังไม่พร้อมเข้าสู่ AEC

by smethailandclub 11 ธค. 2015
Share:
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 580 รายจากทั่วประเทศ  เกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559  และแนวทางการเตรียมความพร้อมที่เลือกใช้


    ผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ 11.4% ระบุว่า พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 ผู้ที่ยังไม่พร้อมคิดเป็น  75.2% และอีก 13.4% ไม่สนใจจะเตรียมความพร้อม  
โดยเมื่อสอบถามผู้ที่ระบุว่ายังไม่พร้อมว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกนานแค่ไหน 14.7% ระบุว่าไม่เกิน 1 ปี  54.2% ประมาณ 2 ถึง 3 ปี  และอีก 6.3% ระบุว่า มากกว่า 3 ปี


    ด้านสาเหตุที่ทำให้ระบุว่าไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่าสาเหตุสำคัญ  ได้แก่  1) การขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอาเซียน  มีผู้ตอบข้อนี้คิดเป็น 53.4%  2) ความสามารถของบุคลากร 50.1%  3) ขาดพันธมิตร 43.2%  4) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 41.4%  5) มาตรฐานของสินค้าและบริการ 40.5% 6) ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 34.6% 7) ขาดเงินทุน 31.6% 8) ไม่ทราบขั้นตอนในการค้าระหว่างประเทศ 30.2% 9) กำลังการผลิตไม่เพียงพอ 27.8% และ 10)  ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอื่น 19.50% 

    สำหรับผู้ประกอบการที่ระบุว่าพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2.4 ปี  


    ปัจจัยสำคัญ 5 อันดับแรกที่มีผลต่อความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม (คะแนน 1 ถึง 5)  พบว่า  อันดับแรก คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ได้ 4.7 คะแนน  อันดับที่สอง คือ การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ  เพื่อนำไปสู่การปรับตัว  ได้ 4.5 คะแนน  อันดับที่สาม คือ  การหาข้อมูลด้านโอกาสทางการตลาดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ได้ 4.4 คะแนน  อันดับที่สี่ คือ การทดลองนำเข้า/ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเป้าหมาย  และการปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ 4.2 คะแนนเท่ากัน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021