​สสว.ตั้งเป้า ปี 59 ช่วย SME กลุ่ม Turn Around หมื่นราย

by smethailandclub 18 ธค. 2015
Share:    นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า ในส่วนของสสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการค้าและบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร สสว.กำหนดผู้ประกอบการเป้าหมายที่อยู่ในข่ายจะได้รับการคัดเลือกไว้ดังนี้ คือ

      1. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นลูกค้าธนาคารของรัฐ กล่าวคือ มีวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ซึ่งมีความยากลำบากในการชำระหนี้ แต่มีความบริสุทธิ์ใจ และมีเจตนาที่จะทำกิจการ

      2. ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว.ซีงมียอดขายลดลงค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี หรือประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือปัญหาทางการผลิต

      3. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ซีงส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ แต่มียอดขายลดลงค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3 ปี หรือประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่มีช่องทางการจัดจำหน่าย

      วิธีการช่วยเหลือของ สสว. คือ จัดให้มีการวินิจฉัยเชิงลึกเป็นรายกิจการ เพื่อหาประเด็นที่จำเป็นต้องปรับปรุง ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย และการเงิน ในรายที่พิจารณาแล้วว่า ยังมีศักยภาพพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สสว.จะประสานงานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม

      ในกรณีที่ SMEs ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำเป็นต้องได้รับสภาพคล่องเพิ่ม จะพิจารณา ให้กู้ยืมจากกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมของ สสว. ซึ่งจะจัดตั้งขึ้น เป็นวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะ SMEs ในกลุ่มนี้ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินได้ โดยสสว.จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมที่จะให้ SMEs กู้เพิ่ม  รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปีตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นกับกระแสเงินสด และความสามารถในการชำระของผู้ประกอบการแต่ละราย สสว.จะมอบให้เจ้าหนี้เดิมของ SMEs รายนั้น ทำหน้าที่ในการเก็บเงินชำระหนี้(lone collector) ต่อไป
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020