​สสว.ตั้งเป้า ปี 59 ช่วย SME กลุ่ม Turn Around หมื่นราย

by smethailandclub 18 ธค. 2015
Share:    นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า ในส่วนของสสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการค้าและบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร สสว.กำหนดผู้ประกอบการเป้าหมายที่อยู่ในข่ายจะได้รับการคัดเลือกไว้ดังนี้ คือ

      1. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นลูกค้าธนาคารของรัฐ กล่าวคือ มีวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ซึ่งมีความยากลำบากในการชำระหนี้ แต่มีความบริสุทธิ์ใจ และมีเจตนาที่จะทำกิจการ

      2. ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว.ซีงมียอดขายลดลงค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี หรือประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือปัญหาทางการผลิต

      3. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ซีงส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ แต่มียอดขายลดลงค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3 ปี หรือประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่มีช่องทางการจัดจำหน่าย

      วิธีการช่วยเหลือของ สสว. คือ จัดให้มีการวินิจฉัยเชิงลึกเป็นรายกิจการ เพื่อหาประเด็นที่จำเป็นต้องปรับปรุง ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย และการเงิน ในรายที่พิจารณาแล้วว่า ยังมีศักยภาพพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สสว.จะประสานงานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม

      ในกรณีที่ SMEs ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำเป็นต้องได้รับสภาพคล่องเพิ่ม จะพิจารณา ให้กู้ยืมจากกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมของ สสว. ซึ่งจะจัดตั้งขึ้น เป็นวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะ SMEs ในกลุ่มนี้ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินได้ โดยสสว.จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมที่จะให้ SMEs กู้เพิ่ม  รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปีตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นกับกระแสเงินสด และความสามารถในการชำระของผู้ประกอบการแต่ละราย สสว.จะมอบให้เจ้าหนี้เดิมของ SMEs รายนั้น ทำหน้าที่ในการเก็บเงินชำระหนี้(lone collector) ต่อไป
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021