พาณิชย์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น

by smethailandclub 21 ธค. 2015
Share:    กระทรวงพาณิชย์เปิดงานตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ชุมชน มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์พาณิชย์รักษาอัตลักษณ์ชุมชน

    นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติและขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” งานด้านเศรษฐกิจจึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น  ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อขายในประเทศ สร้างความสมดุล และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงจัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

    สำหรับตลาดชุมชน ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับตลาดชุมชนให้เป็น “ตลาดต้องชม” โดยมีเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ มีราคาเป็นธรรมและน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าใช้บริการและจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน

    ทั้งนี้ กรมการค้าภายในกำหนดเป้าหมายการเปิดตลาดต้องชมปีงบประมาณ 2559 จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นมีแผนดำเนินการเปิดตลาดต้องชมเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 13 แห่ง ได้แก่  ตลาดเซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย์, ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี, ตลาดนัดศาลาแดง จังหวัดตราด, ตลาดน้ำวัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรี, กาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่,  ตลาดน้ำลำพญา จังหวัดนครปฐม, ตลาดถนนคนเดินสระน้ำทิพย์เมืองท่าผา จังหวัดราชบุรี, ตลาดวัฒนธรรมตำบลบ้านสวน (วัดภุมรินทร์กุฎีทอง) จังหวัดสมุทรสงคราม, ตลาดนาวง จังหวัดนครศรีธรรมราช, กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) จังหวัดน่าน, ตลาดร่วมใจนาอ้อ จังหวัดเลย, ตลาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี, ตลาดนาปด จังหวัดตรัง

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปพัฒนาหรือยกระดับตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรหัตถกรรม OTOP ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มี ความสวยงาม เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยวตลาดต้องชม ซึ่งจะได้สินค้าดีมีคุณภาพและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ที่มา-http://www.tnamcot.com/content/360309
 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021