โตเกียวเปิดศูนย์ส่งเสริม SME สาขาแรกในไทยหวังรุกอาเซียน

by smethailandclub 22 ธค. 2015
Share:

 
    รัฐบาลมหานครโตเกียว ด้วยความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในที่นี้จะเรียกว่า “ศูนย์ส่งเสริมฯ”) ได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อร่วมมือกันพัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว 


    ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงจะเปิดสาขาต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ที่กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นประเทศที่ศูนย์กลางของประเทศในแถบอาเซียน ทั้งในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมไปเป็นประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการทางการตลาดที่สูง 

รายละเอียดและที่มาของการก่อตั้งสำนักงานสาขาประเทศไทย

- ศูนย์ส่งเสริมฯ นี้ เป็นองค์กรสนับสนุนวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของมหานครโตเกียว ซึ่งประกอบไปด้วยสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ถึง 440,000 แห่ง ศูนย์ดังกล่าวมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมและโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นหลัก บริหารโดยสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ 

- ศูนย์ส่งเสริมฯ นี้ มีการสนับสนุนการขยายธุรกิจเอสเอ็มอีที่ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียวไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยจำนวนของโครงการต่างๆ ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

- นอกจากนี้ อีกประการหนึ่งคือ การที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนแสดงเจตจำนงค์ทางด้านบวกต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ที่ริเริ่มโครงการต่างๆ อันเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเอกชนต่างๆ สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและการแปลงเป็นบริษัทร่วมทุนจากต่างชาติได้ 

    ด้วยที่มาซึ่งเป็นกระแสด้านบวกนี้ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจฯ แห่งนี้  จึงจะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมไทย ธนาคารกสิกรไทย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว รวมไปถึงการดำเนินการเพื่อโปรโมทการขยายเครือข่ายทางธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021