เอสเอ็มอีแบงก์ กำไรทะลุ 1,200 ล้านบาท ตามเป้า

by smethailandclub 22 ธค. 2015
Share:


  
    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) แถลงข่าวผลการดำเนินงาน 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2558 โดยนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ  และนายวรมิตร ครุฑโต รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ดังนี้
 
    1. กำไรสุทธิ  เดือน พ.ย. 2558    ธนาคารมีกำไรสุทธิ 128  ล้านบาท     และกำไรสุทธิรวม 11 เดือน(ม.ค. -พ.ย.) 2558 เท่ากับ 1,248 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ปี 2558 ที่ 1,200 ล้านบาทไปแล้ว เนื่องจากธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพดีได้มากขึ้น ทำให้มีดอกเบี้ยรับเพิ่ม  และไม่มีภาระที่ต้องกันสำรองเพิ่ม รวมถึงควบคุมดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายดำเนินการให้อยู่ในระดับไม่สูงเกินไปได้
 
    2. สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้น พ.ย.2558  NPLs คงเหลือ 26,154 ล้านบาท (คิดเป็น 29.75% ของสินเชื่อรวม) โดยในเดือน พ.ย. 2558  NPLs ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ 158 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2557 ลดลงเท่ากับ 5,806 ล้านบาท สาเหตุ NPLs ลดลงเพราะธนาคารสามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ไม่ให้ตกชั้นเป็น NPLs ได้ดีขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (Loan Monitoring)  ไปประจำอยู่ตามสาขาในเขตภูมิภาค  เพื่อติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ก็สามารถปรับโครงสร้างของลูกหนี้ที่เป็น NPLs มาแต่เดิมได้มากขึ้นด้วย
 
    3. ด้านสินเชื่อ  เอสเอ็มอีแบงก์ ได้ปล่อยสินเชื่อ Soft Loan แก่ลูกหนี้จำนวน 1,386 ราย เป็นยอดสินเชื่อรวม 4,281.20 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 3.08 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่า การปล่อยกู้ Soft Loan ของ เอสเอ็มอีแบงก์ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง  อย่างไรก็ดี ธนาคารยังมีสินเชื่อที่อนุมัติแล้วแต่ยังค้างท่อไม่สามารถเบิกจากธนาคารออมสินได้ทันอีก  1,276  ราย ยอดรวม 4,300.99  ล้านบาท  ซึ่งธนาคารจะเชิญชวนโอนมาใช้สินเชื่อ Policy Loan ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% ซึ่งมีวงเงินเหลือปล่อยได้อีก 13,000 ล้านบาทแทน  นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่มีคำขอกู้สินเชื่อ Soft Loan ค้างอยู่ในท่อ และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สสว.  เป็นต้น  ให้ส่งผู้ประกอบการที่พลาดหวังจากสินเชื่อ Soft Loan ให้มาใช้สินเชื่อ Policy Loan ของเอสเอ็มอีแบงก์แทนด้วยเช่นกัน    ซึ่งเชื่อว่ายังมีความต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของผู้ประกอบการ SMEs อยู่จำนวนมาก  และคาดว่าเอสเอ็มอีแบงก์จะสามารถปล่อยกู้สินเชื่อ Policy Loan ได้ครบ 15,000 ล้านบาทโดยเร็ว
 
    ทั้งนี้ ณ 30 พ.ย. 2558 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้าง 87,898 ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือน มค. – 21 ธค. 2558  ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อรายใหม่ได้ 12,777 ราย  รวมเป็นจำนวนเงิน 30,028.34 ล้านบาท  วงเงินเฉลี่ยรายละ  2.35  ล้านบาท  
 
    4. การทำพันธกิจระยะต่อไปของธนาคาร นอกเหนือการให้กู้แก่ SMEs รายย่อยแล้ว  ธนาคารจะมุ่งเน้นในเรื่องโครงการร่วมลงทุนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งตั้งเป้าไว้ 2,000 ล้านบาท   และการให้ความร่วมมือกับธนาคารรัฐด้วยกัน  เช่น  การร่วมมือกับธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ Soft Loan  ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  

     ในระยะต่อไป ธนาคารจะร่วมมือกับ ธอส. และห้างสรรพสินค้าภาคเอกชน เช่น ห้างมาบุญครอง จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ SMEs โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า  และธนาคารอยู่ระหว่างร่วมมือกับ เอ็กซิมแบงก์ ในการช่วยเหลือ SMEs ที่ทำการค้าขายชายแดน  ที่จะนำสินค้าไปขายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วย  และธนาคารได้ดำเนินการ ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา  เพื่อพาคาราวาน SMEs นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศกัมพูชา เช่น ที่เมืองเสียมเรียบ ในเดือน ม.ค. ปี 2559 และจะขยายไปในเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศกัมพูชาต่อไป

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021