ครม.เห็นชอบขยายวงเงินกู้ดอกต่ำช่วย SME เพิ่ม 5 หมื่นล้าน

by smethailandclub 23 ธค. 2015
Share:


    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้ขยายวงเงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี อีก 50,000 ล้านบาท หลังจากการดำเนินโครงการในช่วงแรกที่ได้อนุมัติวงเงินไปแล้ว 100,000 ล้านบาท ได้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจเข้ามาขอสินเชื่อหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ดังนั้นจึงได้ขยายวงเงินเพิ่มอีก แต่ลดวงเงินกู้ลงจากเดิมที่ให้รายละ 50 ล้านบาท เหลือเพียงรายละ 10 ล้านบาทเท่านั้น

    นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้ตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยออกเป็นร่างพระราชบัญญัติมารองรับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้ว 10 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยรัฐจะจัดสรรวงเงินงบประมาณประเดิมลงไปก่อน 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดกว้างให้ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ,ค่าใช้จ่ายทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ,ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ด้วย 

    ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่อนุมัติวงเงินให้กับแต่ละอุตสาหกรรมที่เสนอเข้ามา โดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ไปดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ขณะที่วงเงินตั้งต้น 10,000 ล้าน บาทนั้น ทุกสิ้นปีงบประมาณหากกองทุนมีเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันคงเหลือในกองทุน เกินกว่าวงเงินตั้งต้นที่มีอยู่ ก็ให้นำส่วนที่เกินหนึ่งส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน แต่ในกรณีกองทุนมีจำนวนเงินไม่ถึงเงินตั้งต้น ก็ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครบตามจำนวนต่อไป 

    สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ,การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารม ,อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ,อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 


ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/368667
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020