ครม.เห็นชอบขยายวงเงินกู้ดอกต่ำช่วย SME เพิ่ม 5 หมื่นล้าน

by smethailandclub 23 ธค. 2015
Share:


    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้ขยายวงเงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี อีก 50,000 ล้านบาท หลังจากการดำเนินโครงการในช่วงแรกที่ได้อนุมัติวงเงินไปแล้ว 100,000 ล้านบาท ได้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจเข้ามาขอสินเชื่อหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ดังนั้นจึงได้ขยายวงเงินเพิ่มอีก แต่ลดวงเงินกู้ลงจากเดิมที่ให้รายละ 50 ล้านบาท เหลือเพียงรายละ 10 ล้านบาทเท่านั้น

    นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้ตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยออกเป็นร่างพระราชบัญญัติมารองรับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้ว 10 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยรัฐจะจัดสรรวงเงินงบประมาณประเดิมลงไปก่อน 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดกว้างให้ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ,ค่าใช้จ่ายทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ,ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ,ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ด้วย 

    ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่อนุมัติวงเงินให้กับแต่ละอุตสาหกรรมที่เสนอเข้ามา โดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ไปดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ขณะที่วงเงินตั้งต้น 10,000 ล้าน บาทนั้น ทุกสิ้นปีงบประมาณหากกองทุนมีเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันคงเหลือในกองทุน เกินกว่าวงเงินตั้งต้นที่มีอยู่ ก็ให้นำส่วนที่เกินหนึ่งส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน แต่ในกรณีกองทุนมีจำนวนเงินไม่ถึงเงินตั้งต้น ก็ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครบตามจำนวนต่อไป 

    สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ,การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารม ,อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ,อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 


ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/368667
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021