ปี 2558 ต่างด้าวลงทุนในไทยแล้ว 404 รายเงินลงทุน 1.6 หมื่นล้าน

by smethailandclub 23 ธค. 2015
Share:


    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุกา คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ  เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558   คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มจำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 12 ราย  ทั้งนี้การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 2,600 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 401 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ได้แก่

    1.     ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 2,254 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงินให้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสิงคโปร์

    2.     ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ รองลงมาเป็นการให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์

    3.  ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญาเอกชน/คู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ราย คิดเป็น ร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 307 ล้านบาท ได้แก่ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อส่งก๊าซ และออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบการเดินเครื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง

    4.     ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกป้องกันการเกิดสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ และการค้าส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น

    5. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสายพานลำเลียงพร้อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่ากับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4.5 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 และเงินลงทุนลดลง 322 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11  

     อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 404 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 16,088 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 28 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 และเงินลงทุนลดลง 48,350 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75  เนื่องจากในปี 2557   มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)


 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020