นิด้าชี้พัฒนาการศึกษาสำหรับนักบริหารยุคใหม่ตอบโจทย์อนาคตประเทศ

by smethailandclub 25 ธค. 2015
Share:


    ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง  ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ได้แสดงทัศนะว่า  โจทย์ใหญ่ในการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพัฒนาด้านการศึกษา  โดยควรให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพของการศึกษามากขึ้น  ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา

    โดยเน้นการฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์  และไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  คุณสมบัติของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตควรเป็นเด็กที่มีความสามารถในการวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ  ถ้าเด็กมีคุณสมบัติเหล่านี้  ก็ไม่ยากที่จะแข่งขันในตลาดแรงงาน  สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้าใช้วิธีสอนแบบวิเคราะห์เป็น case หรือกรณีศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ให้นักศึกษาได้อย่างมาก  

              ในปัจจุบัน เด็กไทยมักใช้การเรียนพิเศษเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงในแทบทุกระดับ ซึ่งการเรียนพิเศษมักเน้นการสอนเทคนิคในการตอบข้อสอบ   ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษา  การวัดผลการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง  ถ้าการวัดผลการศึกษาไม่เปลี่ยน  สถานศึกษาก็คงไม่ต้องการปรับตัวอะไร  หรือไม่ก็ปรับตัวไปในทางที่จะทำอย่างไรให้เด็กได้คะแนนสูง หรือเด็กสอบเข้าได้มาก 

     ดังนั้น การปฎิรูปการศึกษาจึงต้องทำทั้งระบบ และมีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเด็กแต่ละระดับต้องมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์อะไรบ้าง  เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการสอนก็ต้องสอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  การวัดผลก็ต้องวัดผลตามเป้าหมายนั้น เป็นต้น 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี

Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021