​EXIM Bank เร่งส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

by smethailandclub 05 มค. 2016
Share:


     เอ็กซิมแบงก์เร่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

    นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ในปี 59 ธนาคารจะเร่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และระยะยาวจะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น เช่น ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ โลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เป็นต้น 

    นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุน เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดยธนาคารกำลังสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว  

    สำหรับบุคคลที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5-29 ม.ค.59 โดยขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหาร เอ็กซิมแบงก์ สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th สอบถามโทร. 0 2617 2111 ต่อ 1130, 1133  “

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/370961
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020