EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

by SME Thailand PR News 07 มค. 2016
Share:
    EXIM BANK แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ และนางวรรธนา มงคลศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนายชนะ บุณยะชัย เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานสินเชื่อโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สินเชื่อภายในประเทศ และพาณิชยนาวี รวมทั้งทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ดูแลภาพรวมนโยบายการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลองค์กร พร้อมทั้งแต่งตั้งนางวรรธนา มงคลศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย (SMEs) กิจการสาขา และรับประกันการส่งออก นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งนายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร การบริหารหนี้ นิติกรรม กฎหมาย และธุรกรรมสนับสนุนการส่งออก-นำเข้า ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

    นายเขมทัศน์จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2536 เคยเป็นผู้จัดการสาขาหาดใหญ่และพระราม 4 ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในปี 2556 

    นางวรรธนาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประนอมหนี้ 1 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2553 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

    นายชนะจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน จากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยมอนมอร์ธ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2546 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ในปี 2547 เป็นผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยง ในปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021