อุตฯวางยุทธศาสตร์ DC3M เสริมแกร่ง SME

by System 15 สค. 2012
Share:


 อุตฯวางยุทธศาสตร์ DC3M เสริมแกร่ง SME ต่อยอดจากนโยบาย 3 ประสาน 

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการภาครัฐที่ผ่านมานั้นจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมส่งใหญ่ในกลุ่ม "อุตสหกรรมสนับสนุน หรือ SI" บางกลุ่มเท่านั้น จึงทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจนได้ "นโยบาย 3 ประสาน" ขึ้นมา ซึ่งเป็นการตกผลึกทางความคิดเพื่อการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งใหกับอุตสาหกรรมสนับสนุน 

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ DC3M ใน 5 ด้าน คือ ด้านแรก สร้างฐานข้อมูลเกื้อกูลทำงาน SI ซึ่งจะเป็นศูนยข้อมูลที่รวบรวมสภาวะทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และเตือนภัยต่างๆ รวมถึงข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวกับกลุ่ม SI 

ด้านที่สอง จับมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ SI โดยภาคเอกชนจะสร้างเครือข่าย พันธมิตร่วม เพื่อให้กลุ่ม SI มีความแข็งแกร่ง, ด้านที่สาม สร้างแรงงารนคุณภาพให้เหลือเฟือ SI โดยให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพป้อนสู่ SI, ด้านที่สี่ พัฒนาเครื่องจักร หัวใจหลักสู่ประสิทธิภาพ SI โดยจะเป็นการประยุกต์งานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรสู่กลุ่ม SI และด้านที่ห้า สินเชื่อเพื่อ SI ซึ่งจะมีการสนับสนุนปัจจัยเอื้อทางการเงิน เพื่อพัฒนาบุคลากร เครื่องจักรและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมถึงย้ายหรือขยายโรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

สำหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านนี้ จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021