ปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม "ต่างด้าว"

by smethailandclub 18 มค. 2016
Share:            ร่างกฎกระทรวง ปลดล็อก! ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ ธุรกิจประกันภัย ออกจากบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ  ต่างด้าวฯ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว เตรียมเสนอ ครม. ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีผลให้นักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะประกอบกิจการ “ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย”  ในไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   อีกต่อไป เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว พร้อม! หนุน’ ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน               -ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน  

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ      การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ....” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้ธุรกิจบริการ จำนวน 4 ธุรกิจ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป ได้แก่ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจสำนักงานผู้แทนธนาคาร 3) ธุรกิจประกันชีวิต และ 4) ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่แล้ว คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผู้ประกอบการของไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและการกำกับดูแลฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประเภทดังกล่าวเกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


    “ขณะนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งหลังจากประกาศใช้                     กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้แล้ว นักธุรกิจชาวต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจทั้ง 4 ประเภทในประเทศไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป”


    ทั้งนี้ การนำธุรกิจบริการฯ ดังกล่าว ออกจากบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       พ.ศ. 2542 ถือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจบริการประกันภัย ทำให้เกิดการแข่งขันด้านพัฒนาประสิทธิภาพ/คุณภาพการให้บริการ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมผ่านเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว รวมทั้ง ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในรูปของนวัตกรรมการบริการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งให้เกิดแรงหนุนนำพาประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในระดับภูมิภาคอาเซียน


    ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีจำนวน 11 ราย เงินลงทุนมูลค่า 109,815.8 ล้านบาท  สำนักงานผู้แทนธนาคาร จำนวน 9 ราย เงินลงทุนมูลค่า 40.1 ล้านบาท  ธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 2 ราย เงินลงทุนมูลค่า 1,484 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 6 ราย เงินลงทุนมูลค่า 3,155 ล้านบาท

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021