เปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนำทาง SME พบโอเอซิสเงินทุน

by smethailandclub 21 มค. 2016
Share:     กระทรวงพาณิชย์ ยึดฤกษ์ดีวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ 93 ปี เปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำทาง SMEs ไทยพบ ‘โอเอซิสแหล่งเงินทุน’ 
 
    นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 93 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยืนเคียงข้างและให้บริการผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนมาจนครบรอบ 93 ปี  (เมื่อวันที่ 16 ม.ค.59) และเป็นโอกาสอันดีที่ก้าวต่อไปกรมฯ จะสร้างสรรค์บริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องการบริการที่รวดเร็ว ง่าย สะดวก ข้อมูลที่แม่นยำและตระหนักดีว่าผู้ประกอบธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ
 
    ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ เป็นกฎหมายฉบับที่ 10   ที่กรมฯ รับผิดชอบในการบริการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ก.ค.59 โดยจะเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้นำทรัพย์สินประเภทต่างๆ ในธุรกิจมาใช้เป็นหลักประกัน  ในการขอสินเชื่อซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันทางการเงินในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ    ผู้ประกอบธุรกิจ  นำไปสู่การเติบโตในระบบเศรษฐกิจของไทยตามมา 

    นอกจากนี้กรมฯ ยังได้จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “SMEs ได้อะไรจากกฎหมายหลักประกัน” ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 2) นายสงคราม สกุลพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ 3) นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการด้านกฎหมาย คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.) โดยการเข้าร่วมเสวนาฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสำหรับนักบัญชี ‘สามารถนับชั่วโมง CPD วิชาอื่นๆ’ ได้ถึง 2.5 ชั่วโมงอีกด้วย  

     นอกจากนี้ ในปี 2559 กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการในรูปแบบเอกสารไปสู่ยุคเทคโนโลยีแบบไร้สายที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการที่ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างนักรบทางเศรษฐกิจและผลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจแบบ Digital Economy  โดยดำเนินการแล้วใน 2 ด้านคือ

            1) การปรับปรุงข้อมูลใน Application DBD e-Service ที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลได้ทางโทรศัพท์มือถือและแท็บเลตจาก Application ดังกล่าว ซึ่งในปีนี้กรมฯ    ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึงข้อมูลงบการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเพิ่มบริการตรวจค้นรายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified อีกด้วย ทั้งนี้บริการที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ (20 ม.ค.59) เป็นต้นไป

            2) การพัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing โดยในปีนี้กรมฯ  มีความพร้อมที่จะให้บริการรับงบการเงินประจำปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ และกรมฯ ได้นำข้อมูลงบการเงินประจำปี 2557 ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดเข้าสู่ระบบ DBD e-Filing ครบถ้วนทั้ง 100% แล้ว นิติบุคคลสามารถกรอกข้อมูลงบการเงินประจำปี 2558 ที่จะต้องนำส่งให้กับกรมฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลงบการเงินประจำปี 2557 ย้อนหลัง สำหรับระบบ DBD e-Filing ได้เปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.58 (ตั้งแต่ม.ค.-ธ.ค.58 มีนิติบุคคลขอรหัสเข้าใช้งานในระบบและได้รับการอนุมัติไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 358,683 ราย)  
 
            อย่างไรก็ดี นอกจากการนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางพัฒนาการให้บริการของกรมฯ ในปี 2559 แล้ว ในวันนี้กรมฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

    1) การมอบรางวัลนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานณรงค์การบัญชี และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) 

    2) การมอบหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน 16 ราย และ 3) การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง จำนวน 4 ราย ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และประธาน Biz Club THAILAND
 
            สุดท้ายนี้กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ Franchise Day 2016 โดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 ม.ค.59 มีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำและหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกว่า 193 บูท ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล  กลยุทธ์การทำธุรกิจที่ทันสมัย เรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจแฟรนไชส์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จตัวจริง และขอรับคำปรึกษาแบบรายบุคคลก่อนเลือกช็อปปิ้งธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นใจ   พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเองเข้าสู่ระบบมาตรฐานแฟรนไชส์ อันจะสร้างโอกาสและอาชีพที่มั่นคงให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021