เอสเอ็มอีแบงก์กำไรทะลุ 1,339 ล้านเดินหน้าร่วมทุน-ปล่อยกู้ SME

by smethailandclub 22 มค. 2016
Share:


 
    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) โดยนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ  และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ดังนี้
 
    1.กำไรสุทธิ  ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2558  ธนาคารมีกำไรสุทธิ  1,339.54  ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปี 2558 ที่ 1,226 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพดีได้มากขึ้น ทำให้มีดอกเบี้ยรับเพิ่ม  และไม่มีภาระที่ต้องกันสำรองเพิ่ม รวมถึงควบคุมดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายดำเนินการให้อยู่ในระดับไม่สูงเกินไปได้
 
    2. สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้น ธ.ค.2558  NPLs คงเหลือ 23,452 ล้านบาท (คิดเป็น 27.23% ของสินเชื่อรวม) โดยในปี 2558  NPLs ลดลงจากปี 2557 ที่อยู่ที่ระดับ 31,960 ล้านบาท(คิดเป็น 37.61% ของสินเชื่อรวม) หรือลดลงเท่ากับ 8,508 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังจำเป็นแก้ไขปัญหา NPLs อย่างต่อเนื่องให้ไปตามข้อสังเกตของ คนร. ซึ่งธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายติดตามดูแลคุณภาพลูกหนี้ (Loan Monitoring) เสร็จแล้ว โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำในทุกสาขาเพื่อติดตามดูแลลูกค้าที่มีคุณภาพอ่อนแออย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ไม่ให้ตกชั้นเป็น NPLs ได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พยายามปรับโครงสร้างลูกหนี้ NPLs ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ควบคู่กันไปด้วย
 
    3. ด้านสินเชื่อ  ณ สิ้น ธ.ค.2558  เอสเอ็มอีแบงก์ มียอดเงินให้สินเชื่อรวมคงค้าง 86,128 ล้านบาท  ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ 31,394 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย 12,038 ราย เฉลี่ยการปล่อยกู้ต่อราย 2.60 ล้านบาท โดย ณ 19 ม.ค. 2559 ธนาคารได้ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เฟส 1 และ เฟส 2 เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินรวม 6,818.45 ล้านบาท  2,170 ราย โดยแยกเป็นเฟส 1  ปล่อยกู้ 4,235.25 ล้านบาท 1,388 ราย   เฟส 2 ปล่อยกู้ 2,583.20 ล้านบาท 782 ราย ซึ่งใน เฟส 2 นั้น วงเงินโดยรวมยังไม่เต็ม  ดังนั้นธนาคารจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Policy Loan ณ 19 ม.ค. 2559 ธนาคารสามารถปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน 4,317.77 ล้านบาท 1,258 ราย และกำลังจะเร่งเบิกจ่ายช่วยผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน รวมเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4 % ที่ธนาคารปล่อยไปทั้งสิ้น 11,136 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ 3,428 ราย
 
    4. พันธกิจปี 2559 ธนาคารยังคงเน้นภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อที่ 35,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการรายย่อย อย่างน้อย 10,000 ราย วงเงินเฉลี่ยรายละ 3 ล้านบาท และ NPLs ตั้งเป้าลดลงเหลือประมาณ 18,000  ล้านบาทโดยยังคงเน้นใช้ระบบ Loan Monitoring เพื่อป้องกันสินเชื่อตกชั้นโดยจะต้องดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และจะพยายามปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้มากที่สุด  

    นอกจากนี้  ในปี 2559 นี้  ธนาคารจะเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของการก่อตั้งธนาคารแห่งนี้ที่จะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง (SME Development Bank) โดยเน้นช่วยเหลือการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่แหล่งทุน ช่วยสนับสนุนด้านการตลาด การวินิจฉัยสถานประกอบการ  ด้านบัญชี  และด้านต่างๆที่เป็นข้อจำกัดของ SMEs รวมถึงเชื่อมโยงความช่วยเหลือเป็นภาพรวมครบวงจรกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ให้รอบด้านตรงจุดเป้าหมายความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs 

    อีกทั้ง ภารกิจที่สำคัญอีกด้านคือโครงการร่วมลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นมากในการพัฒนาผู้ประกอบการ  เอสเอ็มอีแบงก์จะดำเนินโครงการร่วมลงทุน 2,000 ล้านบาท ตามมติ ครม. ซึ่งธนาคารจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร  และบุคลากร  เพื่อให้สามารถทำพันธกิจด้านร่วมลงทุนได้เดินหน้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
    ความคืบหน้าของโครงการร่วมลงทุน ขณะนี้ธนาคารได้เริ่มเดินหน้ากองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Funds) กองทุนย่อยกองที่ 1 แล้ว โดยวันนี้ธนาคารได้มีการเซ็นสัญญาจะเข้าร่วมลงทุนรายแรกกับ บริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้ออแกนิคเพื่อสุขภาพ โดยธนาคารจะร่วมลงทุนในสัดส่วน 26% ของทุนจดทะเบียนตามแผนการลงทุนในกิจการ และคาดว่าจะใส่เงินจริงเข้าร่วมลงทุนได้ประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2559 นี้   นอกจากนี้ ทางบริษัท เอสเอส พีพี แคปปิตอลส์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ (Trust Manager) ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในกิจการนี้ ก็มีความสนใจจะนำเงินเข้ามาร่วมทุนในลำดับต่อไปด้วยเช่นกัน
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020