กรมพัตน์จับมืออาลีบาบาดัน SME ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสากล

by smethailandclub 25 มค. 2016
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือเว็บไซต์ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก “Alibaba” คาดช่วยผลักดันกระตุ้นการใช้ e-Commerce ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) และทำให้การเกิดการขยายตัวของธุรกิจ    e-Commerce ไทย

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) สู่ตลาดโลกร่วมกับ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-Commerce ขนาดใหญ่ของประเทศจีนว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด 

    จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ในปี 2557 ธุรกิจ  e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.23 ล้านล้านบาท, มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 0.41 ล้านล้านบาท และมูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G) 0.39 ล้านล้านบาท โดยในปี 2558 (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.58) เติบโต 3.65% มูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ยังมีจำนวนน้อยที่ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ระดับโลก และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ thaitrade.com และเป็นตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ 

    รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน e-Commerce ในระดับสากล การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP รวมทั้งผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ทั่วไปเช่น ความรู้ด้านการทำธุรกิจ e-Commerce การขยายช่องทางการตลาดส่งออกไปต่างประเทศ การบริหารจัดการด้าน          โลจิสติกส์ และ e-payment เป็นต้น 

    นอกจากจะได้รับทักษะความรู้ด้าน e-Commerce แล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมขายสินค้าบนเว็บไซต์ของ Alibaba อีกด้วย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.dbd.go.th หรือ www.trustmarkthai.com

    การจับมือ Alibaba ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP    ได้ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการขยายตลาดนั้น และไม่เพียงแต่สอดคล้องกับนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)” ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น         เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยในระยะยาว เพราะนั่นคือการนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดี อันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ

www.smethailandclubcom
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021