กรมพัตน์จับมืออาลีบาบาดัน SME ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสากล

by smethailandclub 25 มค. 2016
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือเว็บไซต์ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก “Alibaba” คาดช่วยผลักดันกระตุ้นการใช้ e-Commerce ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) และทำให้การเกิดการขยายตัวของธุรกิจ    e-Commerce ไทย

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) สู่ตลาดโลกร่วมกับ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-Commerce ขนาดใหญ่ของประเทศจีนว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด 

    จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ในปี 2557 ธุรกิจ  e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.23 ล้านล้านบาท, มูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 0.41 ล้านล้านบาท และมูลค่าการขายที่ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G) 0.39 ล้านล้านบาท โดยในปี 2558 (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.58) เติบโต 3.65% มูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ยังมีจำนวนน้อยที่ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ระดับโลก และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ thaitrade.com และเป็นตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ 

    รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน e-Commerce ในระดับสากล การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP รวมทั้งผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ทั่วไปเช่น ความรู้ด้านการทำธุรกิจ e-Commerce การขยายช่องทางการตลาดส่งออกไปต่างประเทศ การบริหารจัดการด้าน          โลจิสติกส์ และ e-payment เป็นต้น 

    นอกจากจะได้รับทักษะความรู้ด้าน e-Commerce แล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมขายสินค้าบนเว็บไซต์ของ Alibaba อีกด้วย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.dbd.go.th หรือ www.trustmarkthai.com

    การจับมือ Alibaba ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP    ได้ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการขยายตลาดนั้น และไม่เพียงแต่สอดคล้องกับนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)” ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น         เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยในระยะยาว เพราะนั่นคือการนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดี อันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ

www.smethailandclubcom
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020