อรรชกาเร่งเดินหน้าส่งเสริมลงทุน 10 อุตฯแห่งอนาคต

by smethailandclub 28 มค. 2016
Share:


    
     รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ชุด และรับทราบผลมาตรการสนับสนุนในภาพรวม โดยกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณา ด้านการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

    ด้านการพัฒนาคนและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการ Talent Mobility  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ การพัฒนาต้นแบบและนำร่องการเรียนรู้กับการทำงาน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการลด ยกเว้นอากรขาเข้าทำมาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น

    ขณะที่ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนงานการเพิ่มศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกับกองทัพเรือทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 รวมทั้งเร่วจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและรองรับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ของประเทศ ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยพัฒนาโครงข่ายบรอดแบรนด์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต 10,000 แห่งทั่วประเทศและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 100 สถานที่ สถานที่ละ 10 จุด

    ส่วนกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกบัญชีโรงงงานแนบท้ายกฎกระทรวงและปรับข้อกำหนดในการประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเป็นต้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการคลัสเตอร์เพิ่มเติมอีก 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยแต่งตั้งให้นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นประธาน ส่วนคณะอนุกรรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจรแต่งตั้งนายหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอทำหน้าที่ประธาน พร้อมแต่งตั้งนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

ที่มา – สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020