อรรชกาเร่งเดินหน้าส่งเสริมลงทุน 10 อุตฯแห่งอนาคต

by smethailandclub 28 มค. 2016
Share:


    
     รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ชุด และรับทราบผลมาตรการสนับสนุนในภาพรวม โดยกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณา ด้านการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

    ด้านการพัฒนาคนและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการ Talent Mobility  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ การพัฒนาต้นแบบและนำร่องการเรียนรู้กับการทำงาน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการลด ยกเว้นอากรขาเข้าทำมาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น

    ขณะที่ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนงานการเพิ่มศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกับกองทัพเรือทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 รวมทั้งเร่วจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและรองรับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ของประเทศ ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยพัฒนาโครงข่ายบรอดแบรนด์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต 10,000 แห่งทั่วประเทศและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 100 สถานที่ สถานที่ละ 10 จุด

    ส่วนกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกบัญชีโรงงงานแนบท้ายกฎกระทรวงและปรับข้อกำหนดในการประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเป็นต้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการคลัสเตอร์เพิ่มเติมอีก 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยแต่งตั้งให้นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นประธาน ส่วนคณะอนุกรรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจรแต่งตั้งนายหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอทำหน้าที่ประธาน พร้อมแต่งตั้งนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

ที่มา – สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021