อรรชกาเร่งเดินหน้าส่งเสริมลงทุน 10 อุตฯแห่งอนาคต

by smethailandclub 28 มค. 2016
Share:


    
     รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 


    นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ชุด และรับทราบผลมาตรการสนับสนุนในภาพรวม โดยกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณา ด้านการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมการลงทุนของกลุ่ม Super Cluster ควบคู่ไปกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

    ด้านการพัฒนาคนและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการ Talent Mobility  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ การพัฒนาต้นแบบและนำร่องการเรียนรู้กับการทำงาน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการลด ยกเว้นอากรขาเข้าทำมาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น

    ขณะที่ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนงานการเพิ่มศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกับกองทัพเรือทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 รวมทั้งเร่วจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและรองรับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ของประเทศ ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยพัฒนาโครงข่ายบรอดแบรนด์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต 10,000 แห่งทั่วประเทศและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 100 สถานที่ สถานที่ละ 10 จุด

    ส่วนกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกบัญชีโรงงงานแนบท้ายกฎกระทรวงและปรับข้อกำหนดในการประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเป็นต้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการคลัสเตอร์เพิ่มเติมอีก 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยแต่งตั้งให้นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นประธาน ส่วนคณะอนุกรรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจรแต่งตั้งนายหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอทำหน้าที่ประธาน พร้อมแต่งตั้งนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

ที่มา – สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021