กสอ. ผนึกผู้ประกอบการ 6 ย่านการค้า โชว์ศักยภาพ “คลัสเตอร์แฟชั่น”

by smethailandclub 05 กพ. 2016
Share:    กสอ.  ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจแฟชั่น 51 ราย 6 ย่านการค้า ร่วมเปิดศักราชปี 59 ดึง 42 แบรนด์ เมดอินไทยแลนด์ โชว์ศักยภาพ ณ สยามสแควร์ ตั้งเป้าสร้างเม็ดเงินสะพัดตลอดปีกว่า 10 ล้านบาท

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นในปี 2558 ที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกในปี 2558 กว่า 6 แสนล้านบาท ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการจ้างงาน ด้านการลงทุน ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้านการส่งออก รวมทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทานจำนวนมาก เนื่องจากประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

    ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทั้งในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การแนะแนวทางการออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น

    กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพในการผลิต การสร้างแบรนด์ และการสร้างสรรค์แฟชั่นในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน 

    ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจแฟชั่น ภายใต้ชื่อ “บางกอก แฟชั่น คลัสเตอร์” (Bangkok Fashion Cluster) ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการออกแบบ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเครือข่าย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก นายอาทิตย์ กล่าว

    นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เครือข่าย บางกอก แฟชั่น คลัสเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ผ่านการพัฒนาจากกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจัดทำฐานข้อมูลย่านแฟชั่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 51 ราย จาก 6 ย่านการค้า ดังนี้ 1) เครือข่ายย่านการค้าผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2) เครือข่ายย่านการค้าเสื้อผ้ามุสลิมมีนบุรี 3) เครือข่ายย่านการค้าเทอมินัล 21 4) เครือข่ายย่านการค้าตลาดนัดจตุจักร 5) เครือข่ายย่านการค้าสำเพ็ง และ 6) เครือข่ายย่านการค้าสยามสแควร์ กว่า 42 แบรนด์

     ล่าสุด ร่วมกันประเดิมจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ เพื่อปลุกกระแสความตื่นตัวในสินค้าของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น และแสดงผลงานให้ประชาชนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของแบรนด์แฟชั่นผู้ประกอบการไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ณ สยามสแควร์ ตั้งเป้าให้เกิดมูลค่าการขายสินค้าตลอดปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 202-4575 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ    

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)    
     
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021