พาณิชย์มั่นใจร่างกฎหมายแข่งขันการค้าให้ความเป็นธรรมภาคธุรกิจ

by smethailandclub 05 กพ. 2016
Share:


    อธิบดีกรมการค้าภายในแจงร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแข่งขันการค้าปี 42 หลังที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ย้ำมั่นใจร่างแก้ไขใหม่ทันสมัยสากลและคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและมีความเป็นธรรมต่อภาคธุรกิจมากขึ้น

    นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าปี 2542 ที่ใช้มาเกือบ 17 ปี เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าให้มีความเป็นธรรมไม่เกิดการผูกขาด และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะราคาสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

    ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบุคคลจากส่วนต่าง ๆ โดยมีสำนักงานแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน จะเป็นหน่วยงานอิสระ แต่ขึ้นตรงกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยให้มีการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีอำนาจเหนือตลาด และทำหน้าที่พิจารณาการผูกขาดในตลาด และให้เปลี่ยนวิธีการพิจารณาทุก 5 ปี เนื่องจากการแข่งขันในภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะมีรูปแบบการเอาเปรียบผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงต้องให้หลักเกณฑ์มีความยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

    ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการปรับปรุงคำนิยาม ผู้ประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน และกำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วย โดยให้มีข้อยกเว้นด้านการรักษาความมั่นคงประโยชน์สาธารณะ และยังกำหนดให้การกระทำความผิด แม้ส่วนใดส่วนหนึ่งกระทำนอกประเทศ และผลของการกระทำเกิดขึ้นในประเทศด้วย ถือว่าต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน 

    และยังเพิ่มโทษกรณีการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่และยังเพิ่มโทษทั้งทางแพ่งและอาญาอีกด้วย โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปหารือกับกฤษฎีกาในรายละเอียดพร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้นำรายละเอียดกลับมาเสนอต่อที่ประชุม ครม.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยคาดหวังทุกขั้นตอนน่าจะพิจารณาเสร็จภายในปีนี้.

ที่มา – สำนักข่าวไทย
 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021