เร่งเครื่อง พรบ.แข่งขันการค้าหวังทันใช้ ปี 59

by smethailandclub 08 กพ. 2016
Share:    นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนกลับเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อีกครั้ง และจะเสนอให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาและออกประกาศราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปี 2559 นี้

    ประเด็นที่มีการแก้ไขประกอบด้วย การปรับเพิ่มให้รัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจอื่น แต่ยกเว้นกรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปรับเพิ่มการควบรวมกิจการสามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องแจ้งหลังควบรวมแล้ว และจะมีการปรับปรุงนิยามผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้มีความเป็นสากลมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้ปรับในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการและหน่วยงานจะเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกจากปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวง ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือก ทั้งนี้ สำนักงานแข่งขันฯจะแยกออกเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การกำกับกระทรวงพาณิชย์

    นอกจากนี้ ปรับโทษทางอาญา-โทษทางปกครอง และให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปรับธุรกิจที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจว่าจะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สอดรับกับการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีต่าง ๆ ช่วยดึงดูดการเข้ามาลงทุนในไทยได้เพิ่มขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021