เร่งเครื่อง พรบ.แข่งขันการค้าหวังทันใช้ ปี 59

by smethailandclub 08 กพ. 2016
Share:    นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนกลับเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อีกครั้ง และจะเสนอให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาและออกประกาศราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปี 2559 นี้

    ประเด็นที่มีการแก้ไขประกอบด้วย การปรับเพิ่มให้รัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจอื่น แต่ยกเว้นกรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปรับเพิ่มการควบรวมกิจการสามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องแจ้งหลังควบรวมแล้ว และจะมีการปรับปรุงนิยามผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้มีความเป็นสากลมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้ปรับในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการและหน่วยงานจะเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกจากปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวง ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือก ทั้งนี้ สำนักงานแข่งขันฯจะแยกออกเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การกำกับกระทรวงพาณิชย์

    นอกจากนี้ ปรับโทษทางอาญา-โทษทางปกครอง และให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปรับธุรกิจที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจว่าจะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สอดรับกับการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีต่าง ๆ ช่วยดึงดูดการเข้ามาลงทุนในไทยได้เพิ่มขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ กระตุ้นประชาชน ใส่ใจทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครอง พร้อมเตรียมจัดก..

by SME Thailand.| 26 พย. 2021

​ดีอีเอส จับมือ ETDA ปรับโฉม ศูนย์ 1212 OCC สู่ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

ETDA (เอ็ตด้า) ) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแถลงข่าว ปรับโฉม 1212 OCC สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์” ยกระดับการคุ้มครอง..

by SME Thailand.| 26 พย. 2021

​วิจัยกรุงศรีประเมินเศรษฐกิจไทยเริ่มก้าวสู่เส้นทางการฟื้นตัวแม้ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน

ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อเนื่องที่ 3.7% (เดิมคาด 3.0%) และมีแนวโน้มที่ GDP จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี แ..

by SME Thailand.| 25 พย. 2021