กรมพัฒน์ฯเปิดหลักสูตร“บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ”

by smethailandclub 09 กพ. 2016
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิชาชีพบัญชีของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

    นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีศักยภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สำนักงานบัญชีก้าวสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีของภาคธุรกิจให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชี การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และก้าวทันมาตรฐานการบัญชีสมัยใหม่ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ 

    ทั้งนี้ กองกำกับบัญชีธุรกิจ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์2559 ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

    ทั้งนี้ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง 30 นาทีและด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบตามที่กำหนดไว้

วิธีการสมัครอบรมมี 3 ช่องทาง

(1) สมัครโดยชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย (200บาท)

(2) สมัครผ่านทางกลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

(3) สมัครผ่านทางกลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงที่จัดการอบรม

    สนใจสมัครอบรมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เลือกหัวข้ออบรม/สัมมนา และเลือกหลักสูตรอบรม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 25475981, 02 547 4414

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020