SME นวัตกรรมดี EXIM Bank ให้สินเชื่อดอกต่ำหนุนวิจัยพัฒนา

by smethailandclub 11 กพ. 2016
Share:
 

    นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังผลิตสินค้าพื้นฐานซึ่งนับวันจะแข่งขันได้ยากขึ้นภายหลังไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศพัฒนาแล้ว 

    นั่นหมายถึงการจะผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออกของไทยจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าแบรนด์ไทย เพื่อให้สินค้าและแบรนด์ของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและขยายส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นและยั่งยืนในระยะยาว 

    ในปี 2558 ที่ผ่านมา EXIM BANK จึงพัฒนาบริการสินเชื่อ SME เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขึ้น เป็นเงินกู้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ทุกประเภท วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย และยังคงขยายบริการดังกล่าวผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ โดยปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานพันธมิตร
 
    นายเขมทัศน์ เปิดเผยต่อไปว่า ในปี 2559 EXIM BANK มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมเรื่องนี้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  จึงได้จับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จัดทำ “โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน"

    ทั้งนี้  สวทช. จะร่วมกันให้เงินทุนสนับสนุนให้นำงานวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ภายใต้ความร่วมมือนี้ EXIM BANK จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในสัดส่วน 1 ใน 3 ของเงินลงทุนโครงการ และ สวทช. จะสนับสนุนอีก 2 ใน 3 โดยมีวงเงินรวมไม่เกินโครงการละ 30 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี (รวมระยะปลอดการชำระคืนเงินต้น 2 ปี) ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 1 ปี + 1.125% ต่อปีตลอดระยะเวลากู้

    นอกจากนี้ รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ยังได้ลงนามกับนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า” และสัญญาให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” 

    ภายใต้ MOU ดังกล่าว EXIM BANK และ สนช. จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านโครงการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

    โดยเริ่มต้นจากโครงการแรก ได้แก่ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ซึ่ง EXIM BANK จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมผลิตและส่งออกสินค้า โดยมี สนช. เป็นผู้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ EXIM BANK แทนผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ

    “EXIM BANK ต้องการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจส่งออกและนำเข้า รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต อุตสาหกรรม และการค้าได้ต่อไป ทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้มากขึ้น มีอำนาจการเจรจาต่อรองทางการค้าเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพทางการผลิตในระดับสากล นำไปสู่การเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” นายเขมทัศน์ กล่าว

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)


    
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021