​สรรพากรผ่อนเกณฑ์บัญชีเดียวหวั่นยอด SME จดแจ้งน้อย

by smethailandclub 15 กพ. 2016
Share:


    สรรพากรหวั่นยอดจดแจ้งทำบัญชีเดียวน้อย ผ่อนแนวปฏิบัติตรวจเฉพาะบัญชีงบฯ ปี"58 ไม่ต้องยื่นปี"56 กับปี"57 พร้อมชงคลังขยายมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวอีก 2 ปี เตรียมเสนอปรับภาษีบุคคลธรรมดาในเดือน ก.พ.นี้ ลั่นผู้เสียภาษีได้ประโยชน์ทุกคน


    นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายกสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่หลังจากกรมสรรพากรเปิดรับจดแจ้งให้ผู้ประกอบการเข้ามาแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.จนถึงวันที่ 12 ก.พ.นี้ พบว่ามีเข้ามาประมาณ 1 แสนราย โดยผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้ามาจดแจ้งจำนวนหนึ่ง ตลอดจนผู้สอบบัญชีและผู้รับทำบัญชี แสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำบัญชีงบการเงิน ซึ่งจากการประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการสบายใจ และคาดว่าจนถึงวันที่เปิดให้จดแจ้งได้วันสุดท้าย คือวันที่ 15 มี.ค. น่าจะมีผู้ประกอบการจดแจ้งเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนราย ทั้งนี้ ยืนยันว่าทางกรมสรรพากรจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแน่นอน

    "ทั้ง 3 หน่วยงานได้รับทราบข้อกังวลของผู้ประกอบการจึงได้มาประชุมร่วมกัน และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างถูกต้อง และเป็นการรองรับนโยบาย e-Payment ด้วย เพราะเมื่อมีการใช้นโยบาย e-Payment แล้ว ผู้ประกอบการไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ จะทำให้กลุ่ม SMEs หรือมีเงินได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ปรับตัวไม่ได้ในวันข้างหน้า เพราะข้อมูล e-Payment จะตรวจสอบได้ชัดเจนถึงที่มาของรายได้" นายประสงค์กล่าว

    ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเด็นข้อกังวล 2 ประเด็น คือ 1) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีความประสงค์ที่จะจดแจ้งเข้าสู่มาตรการบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของรัฐบาลแล้วหากต้องมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีต จะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กรณีนี้ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้แก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลัง ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เพื่อให้รอบปี 2559 เริ่มต้นอย่างถูกต้อง สำหรับกรณีข้อผิดพลาดในอดีตไม่ต้องยื่นงบการเงินใหม่

    2) แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับแนวทางในทางปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการออกหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีนี้ที่ประชุมกำหนดว่า หน้ารายงานไม่ใช่การออกให้กับงบการเงินในอดีต แต่เป็นการออกหน้ารายงานในงบการเงินรอบปัจจุบัน โดยให้ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า เป็นการปรับปรุงโดยอ้างถึงพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใด และผู้สอบบัญชีสามารถออกรายงานแบบไม่มีเงื่อนไขในกรณีที่ตรวจสอบแล้วรายการปรับปรุงถูกต้อง โดยสามารถออกวรรคเน้นได้หากการปรับปรุงรายการมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันจัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย

    "ในลักษณะทางบัญชีจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี โดยให้ปรับปรุงย้อนหลัง แต่จะไม่ต้องให้ผู้ประกอบการ ผู้สอบบัญชี หรือผู้รับทำบัญชีทำการยื่นงบใหม่ของปี 2556-2557 แต่ให้ปรับปรุงเฉพาะงบปี 2558 ได้ทันที ส่วนงบในอดีตไม่จำเป็นต้องยื่นปรับปรุง ซึ่งแนวทางนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ส่วนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีที่กังวลว่าการตรวจสอบงบปี 2556 และ 2557 จะมีความผิดนั้น ก็จะดูว่าถ้าทำงบปี 2558 เป็นไปตามหลักฐาน ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมา ผู้สอบบัญชีและผู้รับทำบัญชีก็จะถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดในอดีต" นายประสงค์กล่าว

    อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวด้วยว่า กรมได้เสนอขยายมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวออกไปอีก 2 ปี รวมถึงภายในเดือน ก.พ.นี้จะเสนอปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กระทรวงการคลังพิจารณาได้ ซึ่งผู้เสียภาษีจะได้ประโยชน์ทุกคน เพราะจะมีการปรับลดอัตราสูงสุด และปรับขั้นอัตราใหม่ รวมถึงขยายวงเงินการหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น จากไม่เกิน 6 หมื่นบาทเป็นไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท รวมถึงปรับปรุงค่าลดหย่อนอื่น ๆ ด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021