รมต.คลังมอบนโยบาย ธพว. มุ่งเต็มช่องว่าง SME ไร้แหล่งทุน

by smethailandclub 16 กพ. 2016
Share:


    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  โดยได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้

          1. ธพว. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมถึงการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างงานของประเทศ

          2. มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายบริหาร ธพว. ดำเนินการวางระบบการบริหารและกระบวนการในการปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ และระเบียบของ ธพว. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธพว. 

          3. เห็นควรให้ ธพว. ดำเนินการดพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดทำระบบบัญชีเดียว ระบบ E – Payment เป็นต้น โดยเฉพาะการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดทำระบบบัญชีเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

          4. เห็นควรให้ ธพว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021