รมต.คลังมอบนโยบาย ธพว. มุ่งเต็มช่องว่าง SME ไร้แหล่งทุน

by smethailandclub 16 กพ. 2016
Share:


    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  โดยได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้

          1. ธพว. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมถึงการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างงานของประเทศ

          2. มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายบริหาร ธพว. ดำเนินการวางระบบการบริหารและกระบวนการในการปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ และระเบียบของ ธพว. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธพว. 

          3. เห็นควรให้ ธพว. ดำเนินการดพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดทำระบบบัญชีเดียว ระบบ E – Payment เป็นต้น โดยเฉพาะการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดทำระบบบัญชีเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

          4. เห็นควรให้ ธพว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Inf..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Thailand.| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020