รมต.คลังมอบนโยบาย ธพว. มุ่งเต็มช่องว่าง SME ไร้แหล่งทุน

by smethailandclub 16 กพ. 2016
Share:


    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  โดยได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้

          1. ธพว. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมถึงการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างงานของประเทศ

          2. มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายบริหาร ธพว. ดำเนินการวางระบบการบริหารและกระบวนการในการปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ และระเบียบของ ธพว. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธพว. 

          3. เห็นควรให้ ธพว. ดำเนินการดพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดทำระบบบัญชีเดียว ระบบ E – Payment เป็นต้น โดยเฉพาะการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดทำระบบบัญชีเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

          4. เห็นควรให้ ธพว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021