เร่งยกระดับศูนย์ AEC จังหวัดให้คำปรึกษา SME - เกษตรกร

by smethailandclub 16 กพ. 2016
Share:


    กรมเจรจาการค้าฯจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์เออีซีระดับจังหวัดทั่วประเทศให้คำปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ แก่เอสเอ็มอี-เกษตรกร

    น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับศูนย์เออีซีจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ขอมารับข้อมูลพร้อมทั้งเตรียมจัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์เออีซีระดับจังหวัดในหัวข้อ“แนวคิดการบริการยุคใหม่ให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง”ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี

     “การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีในเวทีต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เออีซีจังหวัดทั่วประเทศและเป็นการยกระดับการบริการของศูนย์เออีซีระดับจังหวัดเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กับผู้ประกอบการไทยในแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้องชัดเจนและให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าอย่างเป็นรูปธรรม” 

    นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นการรองรับภารกิจด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและยังได้ปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดทั้งในด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้า อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ศูนย์เออีซีจังหวัดสามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/379879
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021