เร่งยกระดับศูนย์ AEC จังหวัดให้คำปรึกษา SME - เกษตรกร

by smethailandclub 16 กพ. 2016
Share:


    กรมเจรจาการค้าฯจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์เออีซีระดับจังหวัดทั่วประเทศให้คำปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ แก่เอสเอ็มอี-เกษตรกร

    น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับศูนย์เออีซีจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ขอมารับข้อมูลพร้อมทั้งเตรียมจัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์เออีซีระดับจังหวัดในหัวข้อ“แนวคิดการบริการยุคใหม่ให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง”ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี

     “การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีในเวทีต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เออีซีจังหวัดทั่วประเทศและเป็นการยกระดับการบริการของศูนย์เออีซีระดับจังหวัดเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กับผู้ประกอบการไทยในแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้องชัดเจนและให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าอย่างเป็นรูปธรรม” 

    นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นการรองรับภารกิจด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและยังได้ปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดทั้งในด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้า อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ศูนย์เออีซีจังหวัดสามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/379879
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021