3 องค์กรจับมือร่วมเสริมแกร่ง SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by smethailandclub 19 กพ. 2016
Share:


     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME) ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาสู่ผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
 
    นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับ ธพว. ให้เป็น Real Development Bank เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมจาก สวทช. และ ธพว. พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร

  ทั้งด้านการให้สินเชื่อ การร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ และหาช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ หรือนวัตกรรม โดยสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางด้านการเงินด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของธนาคารในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา หรือ SME Development Bank อย่างแท้จริง
 
    นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจหลักของ สวทช. ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เกิดความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง ยั่งยืน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

   ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลดีในระยะยาว อันเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิกของสมาคมฯ เป็นการเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานกันอย่างใกล้ชิด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าถึงโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน โดย สวทช.  ตอบโจทย์ผ่านกลไกส่งเสริมภาคเอกชนที่สำคัญ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้มากขึ้น
 
    นางแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า สมาคมฯ    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตลอด  เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศทุกวันนี้ ล้วนใช้ความได้เปรียบจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

  การที่หน่วยงานทั้งสามได้จับมือกันพัฒนาเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้เอสเอ็มอีของไทยมีความแข็งแกร่ง และก้าวต่อไปในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อว่าสมาชิกของสมาคมฯที่เข้าร่วมโครงการฯในวันนี้จะมีโอกาสก้าวไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และคุณภาพ มีความพร้อมในการแข่งขันไม่ว่าตลาดใดๆ ก็ตาม
 
    นอกจากนี้ ในวันนี้ ธพว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งบริษัท เคเค เวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ (Trust Manager) เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนกับธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นผู้จัดการ ทรัสต์ รายที่ 7 ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้โครงการร่วมลงทุนของธนาคารเดินรุดหน้าต่อไป


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)


 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020