3 องค์กรจับมือร่วมเสริมแกร่ง SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by smethailandclub 19 กพ. 2016
Share:


     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME) ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาสู่ผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
 
    นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับ ธพว. ให้เป็น Real Development Bank เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมจาก สวทช. และ ธพว. พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร

  ทั้งด้านการให้สินเชื่อ การร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ และหาช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ หรือนวัตกรรม โดยสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางด้านการเงินด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของธนาคารในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา หรือ SME Development Bank อย่างแท้จริง
 
    นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจหลักของ สวทช. ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เกิดความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง ยั่งยืน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

   ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลดีในระยะยาว อันเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิกของสมาคมฯ เป็นการเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานกันอย่างใกล้ชิด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าถึงโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน โดย สวทช.  ตอบโจทย์ผ่านกลไกส่งเสริมภาคเอกชนที่สำคัญ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้มากขึ้น
 
    นางแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า สมาคมฯ    ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตลอด  เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศทุกวันนี้ ล้วนใช้ความได้เปรียบจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

  การที่หน่วยงานทั้งสามได้จับมือกันพัฒนาเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้เอสเอ็มอีของไทยมีความแข็งแกร่ง และก้าวต่อไปในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เชื่อว่าสมาชิกของสมาคมฯที่เข้าร่วมโครงการฯในวันนี้จะมีโอกาสก้าวไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และคุณภาพ มีความพร้อมในการแข่งขันไม่ว่าตลาดใดๆ ก็ตาม
 
    นอกจากนี้ ในวันนี้ ธพว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งบริษัท เคเค เวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ (Trust Manager) เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนกับธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นผู้จัดการ ทรัสต์ รายที่ 7 ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้โครงการร่วมลงทุนของธนาคารเดินรุดหน้าต่อไป


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)


 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021