กรอ.กระตุ้นอุตฯไทยอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน

by smethailandclub 20 กพ. 2016
Share:
    กรอ. เปิดตัวโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา มุ่งกระตุ้นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาคุณภาพแม่น้ำ ลำคลอง

    ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10  ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ ที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรมลง ด้วยการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ให้เป็นปึกแผ่นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

    กอปรกับโครงการอุตสาหกรรม    รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่  10 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบครบ 7 รอบ 84 พรรษา ผ่านการสืบสานอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนตามรอยพระราชดำรัสเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน และพิเศษสุดในปีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมจะได้ต้นแบบ “โรงงานรักษ์น้ำ”  เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำให้แก่โรงงานอื่นๆ ทั่วประเทศ

    ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559  มีการดำเนินการ  2 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมาย และด้านการกระตุ้นจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ด้วยการให้ความรู้ ผสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและดูแลคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

     โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศคืนกลับมาใสสะอาดดังที่เคยเป็นมา ทั้งนี้ มีแผนในการส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระตุ้นจิตสำนึกของภาคส่วนต่างๆ จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 2,500 ราย  

    สำหรับในกลุ่มนักเรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย อาทิ การประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก สำหรับนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”    เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร     โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2559  

    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างยืน” พร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อแนะนำแนวทางสร้างสรรค์แอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก โดย คุณชวลิต แก้วมณี หนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Nine และคุณทองแดง จาก The Mok Studios แอนิเมเตอร์ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งจะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเดือน มีนาคม – เมษายน นี้

    ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021